İKV E-Bülteni | 2012 » 12-18 EYLÜL » AVRUPA KOMİSYONU AR-GE ÇALIŞMALARINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ TEŞVİK EDİLMESİNİ ÖNERİYOR

Avrupa Komisyonu, 14 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile Ar-Ge alanında yürütülen çalışmalarda uluslararası işbirliğine odaklanılmasının AB’nin stratejik öncelikleri kapsamına alınmasını önerdi. Bu yeni stratejinin büyük oranda Avrupa Birliği’nin araştırma ve yenilikçilik Programı  “Horizon 2020” kapsamında yürütülmesi ve 2014 yılından itibaren finanse edilmesi öngörüyor.

Avrupa Birliği’nin yürütme organı üçüncü ülkelerle yapılacak olan işbirliği alanlarının tanımlanmasında aşağıda belirtilen kriterlerin kullanılmasını önerdi:

Bu kriterler ışığında, Avrupa Komisyonu, “esnek farklılaşma” ilkesine dayanarak üçüncü ülkeler ve bölgelere karşı benimseyeceği stratejiyi üç farklı ülke grubunda toplanmasını önerdi. Buna göre:

                                                             

 

Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı Tebliğe aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/com_2012_497_communication_from_commission_to_inst_en.pdf#view=fit&pagemode=none

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=509&id=1485