İKV E-Bülteni | 12-18 EYLÜL » GÜNDEMDEN KISA KISA… » 2012–2013 Küresel Rekabet Raporu açıklandı

Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılan ve 144 ülkeyi kapsayan 2012–2013 Küresel Rekabet Raporu açıklandı. Rapora göre Türkiye 16 basamak yükselerek 43’üncü sıraya yerleşirken, en fazla gelişme gösteren ikinci ülke olmayı başardı. Raporda Türkiye’nin 778,1 Milyar Dolar GSYH ile dünya toplamına oranının ise yüzde 1,36 olduğu belirtilirken, kişi başına düşen milli gelirin ise 10.552 Dolar olduğu ifade edildi. Türkiye birçok göstergede gerilerde kalmasına karşın makroekonomik istikrar, finans seviyesinin güvenirliğinin artması, iç piyasa rekabetinin artmasının yanında pazar büyüklüğünün, gelişmesinin ve altyapı ve hava taşımacılığındaki gelişimler sayesinde en fazla yükselme gösteren ikinci ülke olma başarısını gösterdi.

Ülkelerin makroekonomik ve finansal göstergeleri ile sağlık ve eğitim gibi birçok göstergeden oluşan ve 12 kategoriye dayalı olarak hazırlanan raporda İsviçre üst üste dördüncü yılın ardından birinci sıradaki yerini korudu. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin başarısının öne çıktığı raporda, Singapur ikinci sırada yer alırken hemen ardından 3’üncü sırayı Finlandiya ve 4’üncü sırayı İsveç aldı. Geçen sene Hollanda’nın bir basamak önünde yer alan Almanya bu yıl bir basamak gerileyerek 6’ncı sırada yer aldı. Amerika ise dört yıldır devam eden düşüşünün ardından iki basamak daha gerileyerek yedinci sırada yer edindi. İngiltere’nin 8’inci sırada bulunduğu raporda, Hong Kong ve Japonya sırasıyla 9’uncu ve 10’uncu en rekabetçi ülke oldu.

Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler ile arasındaki farkı kapatma eğiliminde olduğu rahatlıkla görülen raporda krizin etkili olduğu Avrupa bölgesine bakıldığında ise makroekonomik dengedeki önemli bozulmalardan, finansal erişim limitlerinden, emek piyasasının oldukça katı ve yenilik yapma eğiliminin oldukça az olmasından ötürü önemli düşüşler öne çıktı. Fransa üç basamak gerileyerek 21’inciliğe yerleşirken, Yunanistan ise 6 basamak gerileyerek 96’ncı sırada yerini aldı. Yine krizin etkisindeki ülkelere baktığımızda Portekiz 49’uncu sıraya gerilerken, İspanya da 36’ncı basamakta kaldı. Çin, büyük ölçekli gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında lider olmasına karşın bu seneki raporda gerilemekten kurtulamayarak 29’uncu sırada yer buldu.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=509&id=1489