İKV E-Bülteni | 29 AĞUSTOS-4 EYLÜL » GÜNDEMDEN KISA KISA… » Avustralya Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi’ne katılacağını açıkladı

Avrupa Komisyonu’nun İklim Eyleminden Sorumlu Üyesi Connie Hedegaard ile Avustralya’nın İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Bakanı Greg Combet 28 Ağustos 2012 tarihinde dünyada kişi başına en çok emisyona yol açan ülke olan Avustralya ile Avrupa Birliği’nin Emisyon Ticaret Sistemlerini birleştirme kararı aldıklarını açıkladılar.

Kısmen de olsa, 2015 tarihinde birbirleriyle bağlantılı olacak bu iki sistemin, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tamamen bağlantılı hale geleceğini belirten Avrupa Komisyonu'nun İklim Eyleminden Sorumlu Üyesi Connie Hedegaard ve Avustralya İklim Değişikliği ve enerji verimliliği Bakanı Greg Combet, Avustralyalı şirketlerin, 2015 yılının Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği’nin çıkardığı izinleri kullanabileceğini kaydetti.

Avustralya ve Avrupa Birliği arasındaki anlaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan bu gelişme, ortaklaşa iki sistemi uyumlu hale getirmek için ve küresel bir karbon pazarı kurulması yönünde yeni bir adım çabasıyla iki tarafın çalışmaları ile oluşturuldu. Karbon salınımının ücretlendirilmesi, Avustralya'nın küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarıyla mücadelede en önemli politikası olma özelliğini taşıyor.

1 Temmuz 2015 tarihinde kurulacak iki sistem arasındaki kısmi bağlantı, Avustralyalı işletmelerin Avrupa Birliği emisyon kotalarını satın almalarını ve kullanmalarını sağlarken, Avrupalı şirketlerin Avustralya'nın çıkardığı izinleri kullanabilmesi için 2018 yılını beklemeleri gerekecek.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=511&id=1643