İKV E-Bülteni | 11-17 TEMMUZ » GÜNDEMDEN KISA KISA… » Avrupa Komisyonu “Akıllı Şehirler ve Topluluklar” yenilikçi ortaklık projesini başlattı

Avrupa Komisyonu, 10 Temmuz 2012 tarihinde, yeni “Akıllı Şehirler ve Topluluklar” yenilikçi ortaklık (Smart Cities and Communities European Innovation Partnership) projesini başlattı. Bu proje ile yüksek teknolojilere dayanan projeleri finanse ederek çevre kirliliği, kalabalık ve binaların enerji verimliliği gibi temel sorunların üstesinden gelinmesi hedefleniliyor. Bu proje Avrupa Komisyonu’nun Enerjinden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, Ulaşımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Siim Kallas ve Dijital Gündemden Sorumlu Komisyon Üyesi Neelie Kroes tarafından ortaya koyulmuştu.

Aslında söz konusu girişim 2011 yılında başlatılmış ve 2012 yılında, sadece ulaşım ve enerji sektörlerini kapsamak üzere, 81 Milyon Avro değerinde bir bütçe ayrılmıştı. Avrupa Komisyonu, 2013 yılı için, kentsel alanlardaki bu projeye tahsis edilen bütçeyi 365 Milyon Avro’ya yükselterek projenin kapsamını bilgi ve iletişim teknoloji sektörüne genişletildi. Böylelikle bu ortaklık kapsamında finanse edilecek projeler ile, enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojiye ilişkin araştırma kaynaklarını birleştirerek, akıllı teknolojilerin gelişimini teşvik edilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu ortaklığın başarıyla yürütülmesini desteklemek için 2014 yılında, özel sektörden temsilciler, belediye başkanları ve diğer resmi yetkililerden oluşan yüksek düzeyli bir grubun kurulması öngörülüyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=514&id=1816