İKV E-Bülteni | 2006 » 10-17 KASIM » AVRUPA PARLAMENTOSU YENİ HİZMETLER DİREKTİFİ’Nİ ONAYLADI

AP, ilki İç Pazardan sorumlu eski Komisyon Üyesi Fritz Bolkestein’ın kabinesi tarafından hazırlanan ve AB’nin Anayasa taslağı ile birlikte en önemli iki girişiminden biri olarak değerlendirilen, 2004 yılından bu yana yasama süreci devam eden direktif taslağını, 15 Kasım’da yapılan ikinci okumada onayladı.

Avrupa ekonomik faaliyetinin %70’ini kapsayan hizmetler İç Pazarı’nın bütünleştirilmesini hedefleyen direktif yoğun tepkiler üzerine yasama süreci boyunca pek çok değişim gösterdi. Bu değişiklikler arasında büyük tartışma yaratan “menşe ülkesi” maddesinin son metinden çıkarılması da yer alıyor.

İç Pazar’dan Sorumlu Komisyon Üyesi Charlie McCreevy, yeni direktifin kabul edilmesinin pek çok kesim tarafından imkansız olarak nitelenen kayda değer bir gelişme olduğunu vurguladı. Üye devlet temsilcileri ve AP üyeleri de direktifin son hali üzerinde varılan uzlaşmanın ileriye dönük iyi bir adım olduğu görüşünde birleştiler.

Direktifi önerisinin Parlamento ikinci okumasında kabul edilmesiyle birlikte üye devletlere tanınan üç yıllık mevzuat aktarım süresi başlamış oldu. Üye devletlerin bu süre içinde mevzuatlarını direktif ile uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.

Yeni Hizmetler Direktifi’nin yasama süreci ve içeriğine ilişkin kapsamlı bilgiyi vakfımızın web sitesinde bulabilirsiniz: www.ikv.org.tr

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5140&id=5185