İKV E-Bülteni | 2006 » 10-17 KASIM » AVRUPA KOMİSYONU SONBAHAR DÖNEMİ EKONOMİK TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 6 Kasım’da Sonbahar Dönemi Ekonomik Tahminlerini açıkladı. Buna göre, 2005 yılında AB ekonomisinde %1.7 olarak gerçekleşen büyümenin, 2006 yılında %2.8’e yükselmesi bekleniyor. 2005 yılında %1.4 büyüyen Avro alanının ise 2006 yılında %2.6 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. GSYİH’nin önümüzdeki iki sene potansiyel artışı AB’de 2007 ve 2008’de %2.4; Avro bölgesi için 2007’de %2.1 ve 2008’de %2.2 olarak öngörülüyor.

Rapora göre, ürün ve işgücü pazarlarındaki yapısal reformların olumlu etkisinin, 2006-2008 döneminde, 5 milyonu Avro bölgesinde olmak üzere, toplam 7 milyon yeni istihdam olanağı yaratması bekleniyor. Söz konusu gelişme, önümüzdeki üç yılda istihdamda gerçekleşen büyümenin Avro alanında yaklaşık iki katına, AB’de de ¾’e çıkması anlamına geliyor. Bir diğer önemli gösterge ise, enflasyon oranının, %2.2 ile %2.3 arasında seyrederken, 2006’da %2.2 düzeyinde sabit kalması. Raporda ayrıca, 2006 ortalama ekonomik büyümenin %5.1 oranında gerçekleştiği belirtiliyor. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5140&id=5187