İKV E-Bülteni | 2012 » 20-26 HAZİRAN » İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI KABUL EDİLDİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı, 25 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor. 11 milyon çalışanı güvenceye alan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, şu yeni düzenlemeleri içeriyor:

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=517&id=2071