İKV E-Bülteni | 2012 » 20-26 HAZİRAN » AVRUPA KOMİSYONU DİJİTAL GÜNDEM’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 18 Haziran 2012 tarihinde, Avrupa 2020 Stratejisi’nin önemli bir parçasını oluşturan Dijital Gündem’e ilişkin bir değerlendirme raporu yayımladı. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği, mevcut ekonomik krizin üstesinden gelebilmek ve dünyada oluşan yeni düzene uyum sağlayabilmek için, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesine ayrı bir önem atfetmekte. Raporda, Dijital Gündem kapsamında belirlenen 101 eylemden 34’ünün tamamlandığı, 52’si üzerinde çalışmaların sürdüğü ve 15’inin ertelendiği veya ertelenebileceği açıklandı.

Avrupa Komisyonu’nun değerlendirme raporunda belirttiği olumlu gelişmeler ise şu şekilde sıralanıyor:

Raporda, Avrupa Komisyonu tarafından yeterince ilerleme kaydedilemediği belirtilen alanlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Raporun tamamına aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/docs/2012/scoreboard_progress_report.pdf

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=517&id=2076