İKV E-Bülteni | 2012 » 6-12 HAZİRAN » İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ KORUNMASI İÇİN GÖZLEM TÜRKİYE 2012 RAPORU YAYIMLANDI

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programı İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem (The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders) çerçevesinde Uluslararası Bilirkişi Heyetinin Türkiye Raporu, 7 Haziran 2012 tarihinde açıklandı. Türkiye’de AB üyelik müzakereleri sayesinde, Türk siyasi hayatının önemli ölçüde demokratikleştiği ve insan haklarının geliştiğinin ifade edildiği raporda, Türkiye’de insan hakları konusundaki son gelişmelere yer verildi. Raporda çeşitli reform paketleri ile, özellikle örgütlenme ve ifade özgürlüğünün geliştirilmesine dair hükümlerin, 1999-2005 yılları arasında yürürlüğe girdiği hatırlatılırken, Temmuz 2009’da Hükümetin Türkiye’deki bütün etnik gruplar ve dini azınlık gruplarının haklarını genişletmek için bir “demokratik açılım” ilan ettiğine yer verildi. Açılıma rağmen, uygulama alanında sıkıntıların halen mevcut olduğunun ifade edildiği raporda, AB’ye katılım sürecinin de kesintiye uğramasıyla, insan hakları taraftarı reformların öncelik olarak görülmekten çıktığı belirtildi. Muhalif ve eleştirel yorumlar üstündeki devlet destekli baskıcı uygulamaların devam ettiğine dikkat çekilen raporda, hükümete “muhalif” olarak değerlendirilen örgütlü gruplara karşı açılan büyük ölçekli davalar buna örnek olarak gösteriliyor. Raporda ayrıca, Türkiye’de insan haklarına ilişkin ilginç istatistiklere de yer veriliyor. Rapora göre Şubat 2012 tarihi itibariyle Türkiye’de 105 gazeteci, 45 avukat ve en az 19 insan hakları örgütü üyesi ile 42 sendikacı hapiste bulunuyor.

Söz konusu rapor, 7 Haziran 2012 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen ve Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu üyesi ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Hélène Flautre ile Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Yusuf Alataş’ın katıldığı bir toplantıda ele alındı. Toplantıda konuşan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Hélène Flautre, söz konusu raporun 2002 yılından bu yana kabul edilen yasaların, uygulama alanındaki değerlendirmesi olduğunu söyledi. Söz konusu yasaların uygulanmasında insan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütlerinin rolünün önemli olduğunu belirten Hélène Flautre, uygulama düzeyinde sorunların devam ettiğini ifade etti. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Yusuf Alataş ise yaptığı konuşmada, 2006 ve 2007 yıllarından itibaren Türkiye’de insan haklarının daha kötüye gittiğini söyledi. Özellikle düşünce ve ifade özgürlüğü alanında geriye gidişin, diğer alanlara göre daha fazla ve daha çarpıcı olduğunu ifade eden Alataş, Hükümetin son dönemde insan hakları dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik daha otoriter bir tutum takındığına dikkat çekti.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programı İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem (the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders) çerçevesinde Uluslararası Bilirkişi Heyetinin Türkiye Raporu’nun Türkçe ve İngilizce tam metnine http://www.ihd.org.tr adresinden ulaşabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=519&id=2012