İKV E-Bülteni | 2006 » 17-24 KASIM » AVRUPA PARLAMENTOSU GENİŞLEMEYİ TARTIŞIYOR

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, 23 Kasım’da Bulgaristan ve Romanya’nın AB’ye katılımlarına ilişkin taslak raporlar ile genişleme strateji belgesine ilişkin taslak raporu oyladı. Dışişleri Komitesi’ndeki oylamaları takiben Bulgaristan ve Romanya ile ilgili raporlar Kasım sonunda, strateji belgesine ilişkin rapor ise 13 Aralık’ta AP Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak.

Raportörlüğünü Geoffrey Van Orden’in yaptığı Bulgaristan’ın katılımına ilişkin taslak raporda Bulgaristan’ın 1 Ocak 2007 tarihindeki AB üyeliği için yeterli ölçüde hazır olduğunun Komisyon ve Konsey tarafından teyit edilmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade ediliyor. Bununla birlikte Bulgaristan’daki reform sürecinin katılımdan sonra da uzun yıllar boyunca  süreceği ve koruma mekanizmalarının devreye sokulmaması için başta organize suç ve kara para aklama alanlarında olmak üzere Komisyon’un son İzleme Raporu’nda belirtilen kıyas kriterinin ivedilikle karşılanmasının gerektiğinin altı çiziliyor. Akıl hastanelerindeki koşulların iyileştirilmesi, Roman nüfusun entegrasyonu, makroekonomik politikalar, yapısal reformlar, özel sektörün teşvik edilmesi ve yabancı yatırımcıların önündeki engellerin ortadan kaldırılması ilerleme kaydedilmesi gereken diğer konular olarak sıralanıyor. Raporda ayrıca Kozloduy nükleer santralinin 3. ve 4. ünitelerinin kapatılma tarihlerine yönelik daha esnek bir yaklaşım izlenmesi çağrısında bulunuluyor.

Raportörlüğünü Pierre Moscovici’nin yaptığı Romanya’nın katılımına ilişkin taslak raporda Romanya’nın 1 Ocak 2007’de Birliğe katılımı önemli bir gelişme olarak nitelendirilirken Romanya’nın özellikle adalet sistemi reformu, organize suç ve yolsuzlukla mücadele konularının üzerine eğilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.  Koruma mekanizmalarının işletilmemesi için Bulgaristan gibi Romanya da tüm gerekli tedbirleri alması yönünde teşvik ediliyor.

Komisyon’un genişleme stratejisine ilişkin Elmar Brok tarafından hazırlanan taslak raporda ise Birliğin entegrasyon kapasitesinin AB’nin geleceğinin değerlendirilmesinde hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor. Bu çerçevede Birliğin yeni üye devletleri entegre etme kapasitesinin temelini teşkil eden kurumsal, mali ve siyasi faktörlerin üye devletler ile AB kurumlar tarafından cesur bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanıyor. Raporda, gelecekteki katılım müzakerelerinde hukukun üstünlüğü hususuna daha fazla öncelik verilmesi ve katılım sürecinin izlenmesinde Konsey’in daha aktif bir rol oynaması teşvik ediliyor. Ayrıca  Avrupa Anayasası kabul edilmeden genişleme olamayacağı kanaatinden yola çıkılarak, devlet ve hükümet başkanları, 2009’daki Avrupa seçimlerinden önce anayasa konusunu bir çözüme ulaştırmaya davet ediliyor. Bunun yanında Konsey, kurumsal, mali, siyasi ve sosyo-ekonomik sonuçları değerlendirilmeden yeni taahhütlere girmemesi konusunda uyarılırken; üyelik perspektifi verilen ülkelere yönelik taahhütlerin –söz konusu ülkelerin üyelik kriterlerini ve yükümlülüklerini karşılamaları şartıyla- yerine getirilmesi konusundaki Komisyon görüşünün paylaşıldığının altı çiziliyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5190&id=5193