İKV E-Bülteni | 2012 » 30 MAYIS-5 HAZİRAN » AB BAKANI BAĞIŞ’IN “AVRUPA`NIN ENERJİ ÇEŞİTLİLİĞİNDE ANAHTAR TÜRKİYE” BAŞLIKLI MAKALESİ BALTIC RIM ECONOMIES DERGİSİNDE YAYIMLANDI

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın, Finlandiya merkezli Baltic Rim Economies adlı dergi için kaleme aldığı “Avrupa'nın Enerji Çeşitliliğinde Anahtar Türkiye” başlıklı makale 31 Mayıs tarihinde yayımlandı.

Makalede, AB’nin tükettiği petrolün yüzde 80’inden fazlasını ve gazın yüzde 60’ından fazlasını ithal etmekte olduğuna ve bu durumun devam etmesi halinde, 2030 yılı itibarıyla AB’nin yapması beklenen ithalatın toplam enerji ihtiyacının yüzde 70’ini geçebileceğine değinen Bağış, gelişmekte olan ülkelerdeki enerji talebinin de artmasıyla AB’nin enerji tedariki için farklı bölge ve ülkelerle rekabet etmek zorunda kalacağını belirtiyor.

AB’nin ithal doğal gaz bağımlılığı karşısında, kaynaklarının çeşitlendirilmesini amaçladığını belirten Bağış, bunun hem ana tedarikçi ülkelere hem de enerji iletim altyapısına yatırım yapılmasını gerekli kıldığını kaydediyor. AB ile tedarikçi ülkeler arasındaki bağlantıların sağlanmasında Türkiye’nin oynadığı anahtar role vurgu yapan Bağış, Türkiye’nin başta Balkanlar, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki büyük pazarlar olmak üzere küresel pazarlara, doğal kaynaklara ve enerji kaynaklarına kolay erişilebilen konumuna değiniyor ve küresel enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’inin Türkiye’nin güneyinde ve doğusunda yer aldığını belirtiyor.

Türkiye’nin AB ile yürüttüğü müzakerelerde bazı Üye Devletlerden ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden kaynaklanan engellemeler sebebiyle yaşanan ivme kaybına değinen Bağış, Türkiye’nin katılım müzakerelerinde Enerji faslını açmaya teknik bakımdan hazır olmasına ve yüksek uyum seviyesine rağmen, söz konusu faslın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin vetosu sebebiyle açılamadığına dikkat çekiyor.

Bağış, Türkiye-AB enerji işbirliğinin çok boyutlu bir süreç olduğunu ve müzakerelere bağlı olmadığını, ancak Enerji faslının müzakereye açılmasının işbirliğine katkı sağlayacağını belirtiyor. AB’nin doğal gazın taşınması ile ilgili tek bir düzenleyici rejimin uygulanmasına atfettiği öneme ve enerji iç pazarı kurallarının daha fazla sayıda komşu ülke tarafından uygulanmasını istediğine dikkat çeken Bağış, AB’nin bu nedenle Enerji Şartı Antlaşması ve Avrupa Enerji Topluluğu’nu desteklediğini belirtiyor. Bağış,  Türkiye’ye kesin bir üyelik tarihi verilmiş olması ve katılım müzakerelerinin normal seyrinde gitmesi halinde, uyum sürecinin kolaylaşıp hızlanabileceğine ve Türkiye’nin AB enerji iç pazarının ayrılmaz bir parçası haline gelebileceğine dikkat çekiyor. AB’nin Güney Gaz Koridoru’nu kurma çabalarının Türkiye’nin enerji politikası ve bölgesel bir enerji merkezi olma yönündeki hedefi ile örtüştüğünü kaydeden Bağış, gelişmiş bir Türkiye-AB enerji işbirliğinin Güney Gaz Koridoru’nun hayata geçirilmesi yönündeki gelişmelere de katkı sağlayacağını belirtiyor.

 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=520&id=1922