İKV E-Bülteni | 2012 » 30 MAYIS-5 HAZİRAN » HAVA İŞ KOLUNDA GREV VE LOKAVT YASAĞINI DA İÇEREN DÜZENLEME MECLİS GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLDİ

Hava iş kolunda grev ve lokavt yasağını da içeren düzenleme 30 Mayıs 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştı. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından hazırlanan teklif, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 29'uncu maddesinin birinci fıkrası, "Banka ve noterlik hizmetleri ile havacılık hizmetlerinde grev yapılamaz" olarak değiştirilmesini öneriyordu. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen ve kabul edilen kanunun gerekçesinde, "Havacılık sektöründe yer alan faaliyetlerin grev ve lokavt yapılamayacak işler kapsamına alınması önem arz etmektedir" ifadesi yer aldı. Yasa aynı zamanda korsan taksicilere de ağır cezalar getiriyor.

Hava iş koluna grev ve lokavt yasağı getiren düzenleme ile ilgili, Hava-iş sendikasının bağlı olduğu Uluslararası Ulaşım İşçileri Federasyonu (ITF) Genel Sekreteri David Cockroft tarafından yapılan açıklamada ise, bu karar ile Türk hükümetinin işçi ve insan hakları yolundan saparak, temel özgürlüklerin kabul edilemez bir şekilde ihlal edildiği bir yola girdiğini ifade etti. Türkiye’nin bu gidişata son vermesi gerektiğini belirten Cockroft uluslararası sendikaların bu durumun değişmesi için mücadele edeceğini de belirtti. Avrupa Ulaşım İşçileri Federasyonu ise, 31 Mayıs 2012 tarihinde Brüksel'de yapılan Yönetim Kurulu toplantısında da, grev yasağını kınayan bir açıklama yaptı.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=520&id=1959