İKV E-Bülteni | 30 MAYIS-5 HAZİRAN » GÜNDEMDEN KISA KISA… » Avrupa Komisyonu Almanya’yı Su Çerçeve Yönergesi’ne uymadığı gerekçesiyle ABAD’a sevk ediyor

Avrupa Komisyonu, 31 Mayıs 2012 tarihinde, Almanya’yı 2000/60/EC sayılı AB Su Çerçeve Yönergesi’nin su hizmetleri maliyetlerinin karşılanması (cost recovery) kapsamındaki hükümlerine uymadığı gerekçesiyle, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) sevk edeceğini duyurdu. Almanya, su hizmetlerinin karşılanması kapsamına sadece içme suyu, kanalizasyon ve atık suyun arıtılmasının girdiğini savunmakta. Avrupa Komisyonu ise, Almanya’nın su enerjisi gibi diğer ilgili faaliyetleri su hizmetleri kapsamı dışında bırakan bu uygulamasının, Su Çerçeve Yönergesi’nin eksiksiz ve doğru uygulanmasının önünde engel oluşturduğunu belirtiyor. Hatırlanacağı üzere, Avrupa Komisyonu, Almanya’ya Kasım 2007’de ve Eylül 2010’da su hizmetleri tanımını Su Çerçeve Yönergesi’nin 9’uncu maddesinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayacak şekilde değiştirmesini talep eden bir resmi bildiri mektubu; Eylül 2011’de ise gerekçeli görüş göndermişti. Komisyon, Almanya’nın su hizmetleri tanımını belirtilen şekilde genişletmemesi üzerine, ABAD’a sevk edilmesine karar verdi.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=520&id=1982