İKV E-Bülteni | 2012 » 16-22 MAYIS » ECOFIN KONSEYİ TOPLANTISINDA YENİ KDV STRATEJİSİ VE CRD IV ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILDI

15 Mayıs 2012 tarihinde toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları iki konu üzerinde uzlaşmaya vardılar. Bunlardan biri, bankalar ve yatırım şirketlerinin sermaye yeterliliğine ilişkin kurallarında değişiklik getiren mevzuat paketi  (“CRD IV”) oldu. Mevzuat tasarısı, bankaların sermaye yeterliliğine ve ihtiyati tedbirlere ilişkin mevcut düzenlemelerde değişiklik yapılmasını öngörüyor. Yapılması öngörülen değişikliklerle mevcut direktifin ikiye bölünmesi ve kurumların uyması gereken ihtiyati tedbirleri içeren bir tüzük ile bankaların mevduat toplama faaliyetine ilişkin bir direktif haline getirilmesi planlanıyor. Söz konusu değişliklerle, G-20 tarafından Kasım 2010’da kabul edilen Basel III Anlaşması’nın AB hukukuna aktarılması amaçlanıyor. “CRD IV” paketine ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu’nda, görüşmelere başlanılması ve Haziran ayına kadar ilk turda sonuçlandırılması amaçlanıyor.  

İngiltere, yeni düzenlemelerde perakende ve yatırım bankacılığı ayrımı yapılmasını memnuniyetle karşılarken İtalya, düzenlemelerin ulusal bazda katı kurallar içermesinin iç pazarı olumsuz etkileyeceğini öne sürdü. Avrupa Parlamentosu’nda konuya ilişkin tartışmaların ana maddesinin, başka ülkelerde kayıtlı bankaların kendi ülkelerinde talep edeceği sermaye yeterliliğine tanınacak esneklik derecesi olacak.

ECOFIN Konseyi’nde uzlaşılan diğer bir madde de KDV’nin geleceği ve daha basit, daha sağlam ve etkin KDV sisteminin kurulmasına ilişkin strateji oldu. Avrupa Komisyonu’nun Vergilendirmeden Sorumlu Üyesi Algirdas Šemeta AB üye 27 ülkenin yeni KDV Stratejisini desteklemesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı. Šemeta, Stratejinin halkın, şirketlerin ve vergi mallarının daha basit, etkili ve yolsuzluğa sebep olmayan bir vergi stratejisi uygulanmasına yönelik beklentilerini karşıladığını belirtti. Šemeta, KDV’nin üye ülkelerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturması itibariyle vergi toplamanın artırılmasının önemine işaret etti. Üye ülkelerin KDV sistemlerinin sadece yüzde 10 oranında uyumlaştırılması halinde, AB içi ticaretin yüzde 4 oranında artacağını kaydetti. Yeni vergi stratejisi, indirilmiş oranlara daha fazla mal ve hizmete KDV uygulanmasını, yeni ve daha etkin vergi toplama yöntemlerinin geliştirilmesini ve vergi kaçakçılığının asgariye indirilmesini öngörüyor. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=522&id=1779