İKV E-Bülteni | 16-22 MAYIS » GÜNDEMDEN KISA KISA… » Petrol arıtma endüstrisi AB iklim değişikliği düzenlemelerinden şikâyetçi

Avrupa’daki petrol arıtma endüstrisi temsilcileri Birliğin iklim değişikliği düzenlemelerinin olumsuz etkilerine dikkat çekerek bununla ilgili bir etki analizi hazırlanmasını talep ettiler. Konuyla ilgili sektör temsilcileri, Üye Devletlerin yetkilileri ve Komisyon çalışanlarının bir araya geleceği bir toplantı Kasım ayında düzenlenecek. Norveç ve İsviçre de dâhil olmak üzere Avrupa’da 92 rafineri bulunuyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=522&id=1825