İKV E-Bülteni | 2012 » 7-13 MART » AVRUPA ÇEVRE AJANSI ON İKİ AB ÜYESİ ÜLKENİN EMİSYON LİMİTLERİNİ AŞTIĞINI AÇIKLADI

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından yayımlanan raporda, AB üyesi on iki ülkenin 2010 yılı için Ulusal Emisyon Tavan Değerleri Direktifi’nde (2001/81/EC Sayılı AB Direktifi) belirlenen limitleri aştığını açıkladı.

Üye ülkelerin insan sağlığına ve çevreye zarar veren dört anahtar hava kirletici maddenin (nitrojen oksit, kükürt dioksit, metan olmayan uçucu organik bileşikler ve amonyak) emisyonları için belirlenen sınır değerlere uyumunun değerlendirildiği raporda, aralarında çevre mevzuatı profilleri ile lider konumunda olan ülkelerden Almanya, Danimarka ve İsveç’in de bulunduğu on iki ülkenin salınım değerlerini aştığı belirtildi.

Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Hollanda, İspanya ve İsveç’in direktifteki sınır nitrojen oksit değerlerini aşma sebebi karayolu ulaşımındaki büyüme olarak açıklandı.

Nitrojen oksit, kükürt dioksit, metan olmayan uçucu organik bileşikler ve amonyağın solunum hastalıklarına yol açtığı ve aynı zamanda su yüzeyinde kirliliğe yol açarak bitki türlerine zarar verdiği biliniyor. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=532&id=1879