İKV E-Bülteni | 2012 » 22-28 ŞUBAT » AB ÜYESİ 12 ÜLKENİN BAŞBAKANLARI AB’DE BÜYÜMEYİ HIZLANDIRMAK İÇİN EYLEM PLANI ÇAĞRISINDA BULUNAN BİR MEKTUP KALEME ALDILAR

Aralarında İngiltere, Polonya, Hollanda, Finlandiya, İspanya ve İsveç’in bulunduğu AB üyesi on iki ülkenin liderleri Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso’ya, ortak bir mektup göndererek AB’yi büyüme sürecine geri döndürecek bir eylem planı hazırlanması amacıyla çağrıda bulundular. Mektupta, 1-2 Mart 2012 tarihinde gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi’nde AB’yi içinde bulunduğu büyüme krizinden çıkaracak “cesur kararlar” alınması gerektiğine değiniliyor.

12 ülkenin hazırladığı metinde, son küresel krizden sonra dünyada önde gelen rekabetçi ekonomilerin hızla büyümesine karşın finansal piyasalarda yaşanan çalkantılar ve borç yükünün AB’de ekonomik toparlanmayı daha güç bir hale soktuğu belirtiliyor. Serbest ticaretin geliştirilmesi, ulusal işgücü piyasalarının reforme edilmesi ve tek pazarın tamamlanması için sekiz öncelik ortaya koyuluyor. Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Letonya, Hollanda, Polonya, Slovakya, İsveç, İspanya ve İngiltere liderlerinin imzaladığı mektupta, Almanya ve Fransa liderlerinin imzaları yer almıyor.

Metinde, tek pazarın tamamlanması için AB ekonomisinin yüzde 80’ini oluşturan hizmetler sektöründe kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik acil önlemler alınması gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda 2015’e kadar gerçek bir dijital tek pazarın kurulması gerekiyor. Fikri mülkiyet alanında girişimler, çevrimiçi (online) ödemeler ve uyuşmazlıkların çözümü gibi konuların güvence altına alınması öneriliyor. Mektuba imza koyan ülkeler ayrıca, 3’üncü Enerji Paketi’nin uygulanarak 2014’e kadar verimli ve etkin bir enerji tek pazarı kurulmasına ilişkin kararlılıklarını da ortaya koydular.

Diğer yandan, 12 ülke altyapıya yatırım yapılabilmesi için mevzuat ve planlamaya ilişkin engellerin kaldırılması amacıyla acil önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Avrupa Araştırma Alanı’nın kurulmasının yanı sıra AB genelinde bir risk sermayesi rejiminin oluşturulmasının, yenilikçi girişimler, hızlı büyüyen şirketler ve küçük işletmelere yatırım imkanlarını artıracağı açıklanıyor. Güçlü, dinamik ve rekabetçi mali hizmetlerin büyümeye katkı sağlayacağına işaret ediliyor. Rekabeti bozucu etkileri nedeniyle, üye ülkelerin bankalara sağladığı garantilerin azaltılması ve bankaların da uluslararası kriterler kapsamında yeterli miktarda sermaye bulundurmaları ve G20 ilkelerine bağlı kalmaları gerektiği ifade ediliyor. Tek Pazarın üçüncü ülkelerle ticaret ve ilişkileri de içeren dış boyutuna da vurgu yapılarak “açık küresel pazarlar” oluşturulması için kararlı girişimlerde bulunulmasının gereği açıklanıyor.  Gönderilen metinde son olarak,  üye ülkelerin ulusal işgücü piyasalarının reformu için çağrıda bulunuluyor. Bunun için de üye ülkelerarası karşılaştırmalı değerlendirmelerin yapılarak ulusal işgücü piyasalarında serbest piyasaya engel oluşturan mevzuat düzenlemelerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.  

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=534&id=1740