İKV E-Bülteni | 2012 » 22-28 ŞUBAT » BELGRAT VE PRİŞTİNE, KOSOVA’NIN TEMSİLİ VE SINIRLARIN BÜTÜNLEŞMİŞ YÖNETİMİ KONUSUNDA ANLAŞTI

Avrupa Birliği’nin arabuluculuğunda yapılan Belgrat-Priştine diyaloğunda, Sırbistan ve Kosova heyetleri 23-24 Şubat 2012 tarihlerinde Kosova’nın bölgesel platformlarda hangi adla temsil edileceği ve sınırların bütünleşmiş yönetimi konusunda mutabakata vardılar.

Anlaşmaya göre, Kosova, bölgesel platformlarda “Kosova*” ismi ile temsil edilirken, “*” işareti ile “İşbu ibare Kosova’nın statüsüne halel getirmez ve 1244 Sayılı Karar ile Kosova’nın Bağımsızlık Bildirgesine ilişkin Uluslararası Adalet Divanı Kararına uygundur” dip notu kullanılacak. Hatırlanacağı üzere, 1244 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararı Sırbistan’ın toprak bütünlüğünün altını çizerek, Kosova’da Kosova özerk yönetiminin yetkilerinin ihyasını da garantileyecek geçici bir BM yönetimi (The United Nations Interim Administration Mission in Kosovo - UNMIK) oluşturulmasını karara bağlamıştı. 17 Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan etmiş olan Kosova, Sırbistan tarafından bağımsız bir ülke olarak tanınmıyor.. Bu nedenle, Sırbistan, Kosova’nın bağımsız bir ülke olarak ulusal sembolleri ile katıldığı uluslararası platformlara katılmamakta direnmekteydi. Uluslararası Adalet Divanı ise, Temmuz 2010’da Kosova’nın bağımsızlık bildirgesinin uluslararası hukuku ve 1244 Sayılı BMGK Kararını ihlal etmediğine hükmetmişti. Bu anlaşma ile Kosova bölgesel forumlarda temsil edilebilecek ve anlaşmalar imzalayabilecek. Şimdiye kadar, anlaşmaları Kosova adına UNMIK imzalamaktaydı.

Sırbistan ve Kosova heyetleri arasında varılan diğer anlaşma ise, 2 Aralık 2011 tarihli bütünleşmiş sınır yönetimi (integrated border management- IBM) anlaşmasının uygulanmasına yönelik teknik bir protokolün imzalanması oldu.

AB dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, yaptıkları ortak basın açıklamasında, bu anlaşmaların yalnız Sırbistan ve Kosova için değil, Batı Balkanlar’da istikrarın sağlanması ve dolayısıyla AB için önemli gelişmeler olduğunu belirttiler. Ayrıca, anlaşmaların, 1-2 Mart’ta yapılacak ve Sırbistan’ın adaylığı konusunun görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesinde Sırbistan için farklı bir önemi olduğunu belirttiler. Kosova içinse, anlaşmaların, AB ile akdi ilişkilerin ilerletilerek Kosova’nın Avrupa perspektifini güçlendireceğini belirttiler. Ashton ve Füle ayrıca, tüm bunların ışığında, Komisyon’un Kosova ile bir İstikrar ve Ortaklık Anlaşması(SAA) imzalamak üzere fizibilite çalışmalarına başlayacağını duyurdular. Mart ayındaki AB Liderler Zirvesi’nde Sırbistan’ın aday ülke ilan edilmesi bekleniyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=534&id=1742