İKV E-Bülteni | 2012 » 22-28 ŞUBAT » AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ GAZETECİ ERBİL TUŞALP’IN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANDIĞINA HÜKMETTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gazeteci Erbil Tuşalp’ın ’ifade özgürlüğünün ihlal edildiği’ şikâyetiyle açtığı davada Türkiye’yi haksız bularak Tuşalp’a maddi tazminat ödenmesine karar verdi.

Bilindiği üzere Başbakan Erdoğan 2005 ve 2006 yıllarında Birgün gazetesinde yayımlanan “İstikrar” ve “Geçmiş Olsun” başlıklı iki yazısı nedeniyle Erbil Tuşalp’a tazminat davası açmış, mahkeme de Tuşalp’in, Başbakan Erdoğan hakkındaki yazılarında eleştiri sınırlarını aştığına hükmederek gazeteciyi 10 bin Türk lirası tazminat ödemeye mahkum etmişti.  Kararı ilk olarak temyize götüren Tuşalp kendisine verilen ceza Yargıtay tarafından da onanınca tüm iç hukuk yollarını tüketmiş olduğundan AİHM’ye başvurmuştu.

AİHM, 22 Şubat 2012 tarihinde açıkladığı Tuşalp kararında Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade ve düşünce özgürlüğüyle ilgili 10’uncu maddesini ihlal ettiğine hükmederek Türkiye’yi Erbil Tuşalp’a 5 bin Avro para cezası ödemesini karara bağladı. Gerekçeli kararında basının demokratik toplum açısından vazgeçilmez işlevine dikkat çeken AİHM, basın özgürlüğünün bir derece abartı ve tahrik içerebileceğinin de altını çizdi. AHİM kararında, incitici, şok edici ve rahatsızlık verici vurguların da ifade özgürlüğü kapsamına girdiği ve bunun, demokratik bir toplumun varlık sebepleri arasında yer alan çoğulculuk, hoşgörü ve geniş fikirliliğin gerekleri olduğu kaydedildi. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=534&id=1745