İKV E-Bülteni | 2012 » 15-21 ŞUBAT » ENERJİ KONSEYİ TOPLANTISINDA ENERJİ ALTYAPI PROJELERİ TARTIŞILDI

14 Şubat 2012 tarihinde toplanan Enerji Konseyi’nde AB Üye Devletlerinin Enerji Bakanları Trans-Avrupa enerji altyapı projelerinin rehberlerini ele aldılar. Toplantıda, Üye devletlerin enerji altyapı projelerinin seçiminde daha aktif bir rol talep etmeleri ile Komisyon tarafından belirlenen sıkı termin tarihlerine getirilen eleştiriler öne çıktı. Enerji Bakanlarının önemli bir kısmı, enerji altyapı projelerinin AB fonlarından faydalanma ve önceliklendirme koşullarında son sözü Komisyon’un söylemesine karşı olduklarını ifade ettiler.

Bilindiği üzere Trans-Avrupa enerji altyapısı rehberlerine ilişkin tüzük taslağı 19 Ekim 2011 tarihinde yayımlanmıştı. Taslak, 12 stratejik Trans-Avrupa enerji altyapı koridoruna öncelik tanıyor ve Birlik çapında ortak çıkar projelerinin tanımlanması için kuralları ortaya koyuyor. İlk proje listesinin 31 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmesi ve bu listenin iki yılda bir güncellenmesi öngörülüyor.

Enerji Konseyi toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, üye devletlere ulusal enerji sistemleri arasındaki farklılıkların hızla ortadan kaldırılması için çağrı yaptı. Çin ve ABD’nin enerji altyapısı konusunda AB’den çok daha iyi durumda olduğuna dikkat çeken Oettinger, üye devletler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sadece projelerin planlanmasını değil aynı zamanda yatırımcılara daha cazip ve güvenilir koşullar sunulmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=535&id=1698