İKV E-Bülteni | 2012 » 24-31 OCAK » AVRUPA KOMİSYONU ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN YENİ BİR ARAŞTIRMA YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu tarafından 23 Ocak 2012 tarihinde yayımlanan rapor, AB’nin atık yönetimine ilişkin mevzuatı etkin bir şekilde uygulaması halinde, yıllık 72 Milyar Avro gelir elde edebileceğini ve 2020 sonuna kadar 400,000 yeni iş imkânı ortaya çıkartabileceğini ortaya koyuyor. Raporda, üye devletlerde yasal olmayan yollarla sürdürülen atık yönetiminin, ekonomik büyüme fırsatlarını olumsuz etkilediğine yer verilirken; atık yönetimi alanında denetimlerin ve atık yönetimine ilişkin bilgi birikiminin artırılması yolu ile ekonomik anlamda büyümeye yeni bir hız kazandırılacağı vurgulanıyor. Söz konusu araştırmanın, Avrupa Komisyonu’nun atık yönetimi alanında atacağı yeni yasal adımlar için temel oluşturması hedefleniyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Janez Potocnik, atıkların bir kaynak olarak görülmesi gerektiğini söylerken, doğru atık yönetiminin ekonomik büyüme ve yeni iş imkânlarının yaratılması konularında bir fırsat oluşturduğuna dikkat çekti. Eğer mevcut yasal düzenlemeler doğru şekilde uygulanıyor olsaydı; AB çapında temizleme, geri dönüşüm ve atık yönetimine bağlı sağlık hizmetlerinde ciddi tasarrufların sağlanabileceğini belirten Komisyon Üyesi, geri dönüşümlü malzemelerin orijinal malzemelerden daha ucuz olduğunun da unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Almanya, İrlanda, GKRY, İtalya ve Hollanda’daki iyi örneklerden hareketle Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan araştırmanın sonuç bölümünde, AB çapında mevcut atık yönetim sistem ve mekanizmalarının daha iyi uygulanması ve denetlenmesi gerektiği ifade ediliyor. Araştırmada “kirleten öder” ilkesine bağlı olarak, çevreyi kirleten şirket ve sanayilere daha ağır yaptırımların uygulanması önerisinde bulunuluyor. Bu çerçevede Avrupa Çevre Ajansı’nın da yönetim kapasitesi ve etkinliğinin artırılması tavsiyesinde bulunuluyor.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki internet adresinden ulaşabilir: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/18&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=538&id=1420