İKV E-Bülteni | 2014 » 30 MART-5 NİSAN » AP İNTERNETTE AÇIK ERİŞİM VE ROAMING ÜCRETLERİNİN KALDIRILMASINI İSTEDİ

AP, 3 Nisan 2014 tarihinde yapılan oylamada internet sağlayıcıların sunulan hizmetleri ekonomik veya diğer nedenlerle bloke etmesi ya da yavaşlatmasının önlenmesi ve 15 Aralık 2015 itibarıyla, diğer bir AB üyesi ülkede cep telefonu kullanımında roaming ücretlerinin kaldırılması kararını aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AP raportörü Pilar del CastilloVera, bu oylamanın güçlü bir telekomünikasyon iç pazarı oluşturulmasında çok önemli bir adım olduğunu, konuşma, SMS ve veri aktarımında roaming ücretlerinin kaldırılacağını ve Avrupa’da 4G ve 5G kullanımının geliştirilmesi için radyo spektrum yönetiminin ilerletileceğini söyledi. Raportör, amacın internetin herkesin kullanımına açık olması için yeterli güvencelerin sağlanması olduğunu ve kullanıcıların seçtikleri aplikasyonlar ve servisleri istedikleri gibi kullanabileceklerini ve bunun da internetin rekabet gücü, ekonomik büyüme, istihdam, sosyal gelişim ve inovasyon üzerindeki olumlu etkisini güçlendireceğini ekledi.

AP internete erişimde tarafsızlık ilkesinin dikkate alınması, tüm internet trafiğinin eşit muamele görmesi, ayrımcılık yapılmaması, kısıtlama veya müdahaleden kaçınılması, gönderenin ve alıcının kimliği, türü, içeriği, kullanılan cihaz, hizmet veya aplikasyona bakılmaması noktaları üzerinde durdu.

AP’nin Avrupa Komisyonu tarafından sunulan paket üzerinde yaptığı değişikliklere gore internet sağlayıcıların skype gibi hizmetleri bloke etmesi veya yavaşlatmasının önüne geçilecek; buna sadece bir mahkeme kararı söz konusu olduğunda, ağ güvenliği için veya geçici ağ yoğunluğunu önlemek için izin verilebilecek. Bloke etme veya yavaşlatma gibi önlemlerin şeffaf, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olması ve gereken sürenin uzatılmaması öngörülüyor.

AP’nin oylaması “ilk okuma” olarak nitelendiriliyor. Yasa tasarısının onay süreci Mayıs sonrasında seçilecek olan yeni Parlamentoya devredilecek.  

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5403&id=5413