İKV E-Bülteni | 2012 » 3-9 OCAK » AVRUPA KOMİSYONU AB E-SAĞLIK AĞININ KURULMASI HAKKINDAKİ KARARI KABUL ETTİ

2012 yılında Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla e-sağlık alanında da yeni düzenlemelere gidiyor. Söz konusu düzenlemeler kapsamında Avrupa Komisyonu, Sınır Ötesi Sağlık Hizmetlerinde Hasta Hakları konulu direktif (2011/24/EU) ile öngörülen e-sağlık ağının kurulması hakkındaki kararı kabul etti. Söz konusu karar ile tüm AB vatandaşlarına daha iyi ve güvenli sağlık hizmeti sağlanmasına ilişkin somut hedefler ilk kez AB yasalarında yer almış oldu.

Avrupa Komisyonu’nun 2012 yılı içerisinde 2011/24/EU Direktifinin öngördüğü sağlık alanındaki düzenlemeleri daha da kapsamlı hale getiren yeni kararları da kabul etmesi bekleniyor. AB vatandaşlarının tüm sağlık bilgilerinin üye devletlerin yetkili kurumları tarafından paylaşılabileceği bilgisayar sisteminin altyapısının da 2012 yılı sonuna dek tamamlanması planlanıyor.

Konu hakkında ayrıntılı bilgiye Avrupa Birliği’nin http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1589&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en bağlantısından ulaşılabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=541&id=1258