İKV E-Bülteni | 2014 » 6-12 NİSAN » BAĞIMSIZ TÜRKİYE KOMİSYONU,MÜZAKERE SÜRECİNİN YENİDEN CANLANDIRILMASI ÇAĞRISI YAPTI

Bağımsız Türkiye Komisyonu, üçüncü Türkiye raporunu “Avrupa’da Türkiye: Değişimin Kaçınılmazlığı” başlığıyla 7 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da açıkladı. Komisyon, Türkiye’de demokratikleşme sürecinin yeniden başlatılması ve Türkiye-AB arasında artan mesafenin giderilmesi için müzakere sürecinin canlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Bağımsız Türkiye Komisyonu’nun son raporunda, AB tarafına da eleştiriler yöneltiliyor. Kendi iç krizleriyle meşgul olan AB’nin, Türkiye’nin katılım sürecini tümüyle göz ardı ettiği ve bunun Türkiye’nin AB’ye yönelik güvensizliğini arttırdığı ifade ediliyor.

Komisyon’un üçüncü Türkiye raporu, esas olarak AB-Türkiye ilişkilerinde mevcut koşullar altında ilerleme sağlanması için atılması gereken adımları analiz ediyor. Rapor, ilgili dönemde Türkiye’nin AB müzakere sürecinde önemli kilometre taşlarının yanı sıra, AB ve Türkiye’de önemli olay ve gelişmelerin analizini kapsıyor. Bağımsız Türkiye Komisyonu, Haziran 2010-Ekim 2013 tarihleri arasında Türkiye’nin müzakere sürecinde yeni bir başlık açılmadığına dikkat çekiyor ve katılım sürecinin duraklamasının sorumluluğunun AB’nin olduğu kadar Türkiye’nin de taşıdığı sonucuna varıyor. Rapor, mevcut koşullar altında bir değişimin gerekliliğine işaret ediyor ve Türkiye’nin AB üyelik sürecinin canlandırılması çağrısında bulunuyor.

2008 Nobel Barış Ödülü sahibi Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Athisaari’nin başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Türkiye Komisyonu, Türkiye’nin AB üyelik sürecini izlemek amacıyla Açık Toplum Vakfı’nın desteğiyle kuruldu. Komisyon, AB ülkelerinde cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, dışişleri bakanlığı ve Avrupa Komisyonu üyeliği gibi pozisyonlarda görev almış önde gelen devlet ve uluslararası kuruluş görevlileri ile aydınlardan oluşuyor.

Kamuoyunda Akil Adamlar olarak da bilinen Komisyon, daha önce 2004 ve 2009 yıllarında iki Türkiye raporu yayımlamıştı. Brüksel’de yayımlanan ilk iki rapor, Türkiye’nin üyelik müzakerelerinde Avrupa’da olumlu bir iklim oluşturmayı başarmıştı. Komisyon, Türk hükümet yetkilileri ve kanaat önderlerinin görüşlerine yer vermek ve son olaylardan çıkardıkları dersleri paylaşamaya öncelik tanımak amacıyla, bu kez raporunu İstanbul’da açıklamayı tercih etti.

Bağımsız Türkiye Komisyonu raporu “Avrupa’da Türkiye: Kısır Döngüyü Kırmak” başlığı altında 7 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da yapılan basın toplantısı ile açıklandı. Toplantıya eski Hollanda Dışişleri Bakanı ve AB Komisyonu üyesi Hans van den Broek, eski İtalya Dışişleri Bakanı Emma Bonino, eski Avusturya Dışişleri Müsteşarı Albert Rohan ve Roma Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Nathalie Tocci katıldı.

Komisyon’un Raportörü olan Nathalie Tocci, raporun içeriği ile ilgili yaptığı sunumda, AB-Türkiye ilişkilerinde kısırdöngünün arttığına dikkat çekti ve 2010 yılından bu yana kendi iç krizine yoğunlaşan AB’nin gündeminde “genişleme” konusunun son sıralarda yer aldığına dikkat çekti. Tocci, Türkiye’de sivil-asker ilişkilerinde AB standartlarına yaklaşıldığını ve Kürtler konusunda tarihi adımlar atıldığını kaydetti. Tocci ayrıca, 10 yıl öncesi ile kıyaslandığında Türkiye’de önemli reformlar yapılmasına karşın, hükümet ve sivil toplum arasında kutuplaşmanın arttığını ve bu nedenle geriye doğru adımlar atıldığını savundu.

Söz konusu rapora http://www.independentcommissiononturkey.org/ adresinden ulaşılabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5428&id=5440