İKV E-Bülteni | 6-12 NİSAN » GÜNDEMDEN KISA KISA... » Doğalgaz Koordinasyon Grubu toplandı

Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger başkanlığında 8 Nisan 2014 tarihinde Doğalgaz Koordinasyon Grubu ve ardından doğalgaz endüstrisinin önde gelenleri toplandı. Her iki toplantının da amacı Üye Devletlerdeki doğalgaz stokunun durumunu kontrol etmek ve kısa ve orta vadede koordineli bir biçimde doğalgaz arz güvenliğinin sağlanması olarak açıklandı. Toplantılarda yapılan değerlendirmeler Komisyon tarafından enerji bağımlılığını azaltmak için Haziran 2014’te açıklanacak rapora da girdi sağlayacak.

Bilindiği üzere Doğalgaz Koordinasyon Grubu, Avrupa kurumlarından ve üye ülkelerden gelen doğalgaz uzmanlarından oluşuyor. Enerji Arz Güvenliği Yuvarlak Masası ise doğalgaz sektöründeki şirketleri ve kuruluşları bir araya getirerek mevcut enerji arz güvenliğine ilişkin sorunlara sanayinin gözünden bakıyor. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5428&id=5453