İKV E-Bülteni | 2014 » 27 NİSAN-2 MAYIS » ABAD HUKUK SÖZCÜSÜ DİL ŞARTI’NI AB HUKUKUNA AYKIRI BULDU

AB’nin en yüksek yargı organı olan AB Adalet Divanı’nda (ABAD) “aile birleşimi yoluyla Almanya’ya gelecekleri” ilgilendiren önemli bir gelişme kaydedildi. ABAD Hukuk Sözcüsü Paolo Mengozzi hazırladığı raporda, Almanya’nın aile birleşiminde öne sürdüğü “Almanca bilme“ şartını AB hukukuna aykırı buldu. Paolo Mengozzi, Almanya'nın, "Eşlerin üçüncü ülke vatandaşı olduğu aile birleşimleri için temel düzeyde Almanca bilinmesi şartının" AB hukukuna aykırı olduğu yönünde görüş bildirdi.

AB Adalet Divanı Hukuk sözcüsü, eşi Almanya’da yaşayan Naime Doğan'ın, aile birleşimi için yaptığı vize başvurularına Alman makamlarından olumsuz yanıt alması üzerine açtığı ve Berlin Mahkemesi tarafından ABAD’a  hüküm için gönderilen dava hakkında görüş bildirdi. Mengozzi, Almanya tarafından 2007'de yürürlüğe sokulan uygulamanın ne Türkiye ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasıyla, ne de aile birleşimine ilişkin direktifle uyumlu olduğunu kaydetti.

Türkiye’den evlilik yoluyla Almanya’ya gelmek isteyenlerin, 2007 yılından beri vize başvurusu yapmadan önce Almanca dil sınavını geçmeleri gerekiyor. ABAd hukuk sözcüsü ise binlerce kişinin evlilik işlemleri tamamlanmasına rağmen eşlerine kavuşmak için bir süre daha beklemek zorunda kalmasını AB hukukuna aykırı buluyor. Başsavcısı Mengozzi, evlenenlerin gidecekleri ülkenin dilini bilmemeleri halinde de o ülkeye seyahat edebilecekleri yönünde rapor hazırladı.

Hukuk sözcüsü, Türkiye ile AB arasında 1970 yılında varılan anlaşma gereği Türk vatandaşlarının AB’ye seyahatinde zorluklar çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Mengozzi, Almanya’nın dil şartını "Zorla evliliklerin önüne geçmek için" uyguladığı savunmasını da anlamsız buldu ve uyum ve dil kursunun Almanya’da verilmesinin evlilik yoluyla gelen kişinin kendi çevresinden çıkıp Alman toplumu ile iletişime geçmesi için daha faydalı olacağını vurguladı. Mengozzi, Almanca şartının zorla evlilikle mücadelede başarı sağlamayacağını kaydetti.

Mahkemenin nihai kararını önümüzdeki aylarda vermesi bekleniyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5501&id=5513