İKV E-Bülteni | 27 NİSAN-2 MAYIS » GÜNDEMDEN KISA KISA... » Avrupa Konseyi internet kullanıcıları için insan hakları rehberi yayınladı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, internet kullanıcılarının insan hakları ile ilgili bir rehber yayınladı. Komite’nin tavsiye kararı ile kabul ettiği rehber, internet kullanıcılarının haklarının farkında olmaları ve hakları ihlal edildiğinde hangi yollara başvuracaklarını öğrenmelerini amaçlıyor.

Rehberde yer alan haklar arasında internete erişim, ayrımcılığın yasaklanması, ifade ve bilgi edinme özgürlüğü, toplanma, örgütlenme ve katılım özgürlüğü, özel bilgi ve verilerin korunması, eğitim, çocuk ve genç insanların korunması ve hakların ihlali halinde etkili hukuk yoluna başvurma hakkı sıralanıyor.

Avrupa Konseyi’nin 47 üyesini temsil eden Bakanlar Komitesi’nce kabul edilen rehber, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi’nin diğer ilgili Sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına dayanıyor. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5501&id=5523