İKV E-Bülteni | 3-10 MAYIS » GÜNDEMDEN KISA KISA... » Avrupa Komisyonu’nun bahar dönemi ekonomik tahmin raporu iyimser tablo çiziyor

Avrupa Komisyonu’nun 2014 bahar dönemi ekonomik tahmin raporu yayımlandı. Raporda AB’nin bir yıl önce ekonomik durgunluktan çıkmasından sonra ekonomik iyileşmesini devam etmekte olduğuna işaret ediliyor. Büyümenin 2014’te, AB’de yüzde 1,6, Avro Alanı’nda ise yüzde 1,2 oranında gerçekleşeceği, 2015’te ise bu oranın AB ve Avro Alanı’nda sırasıyla yüzde 2,0 ve yüzde 1,7’ye çıkması öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Siim Kallas yaptığı açıklamada, iyileşme sürecinin yolunda gittiğini, bütçe açıklarında azalma, yatırımlarda artış gözlemlendiğini ve en önemlisi işsizliğin azalmaya başladığını belirtti ve AB ve üye ülkeler tarafından sürdürülen reform çabalarının meyvelerini verdiğini ifade etti.

Raporda genel olarak, iç talebin büyüme üzerindeki temel itici güç olduğu, tüketici harcamalarının artan oranda büyümeye katkı sağlamasının beklendiği, yatırımlarda iyileşme, inşaat ve makine yatırımlarında artışın, büyümeyi desteklemeye devam edeceği tahmin ediliyor. Buna karşın, net ihracın büyüme üzerindeki katkısının azalması bekleniyor. Finansman koşullarının olağan düzeyde olmakla beraber, üye ülkeler ve firmalar düzeyinde farklılıklar gözleniyor.

İşgücü piyasalarında 2013’ten itibaren iyileşme, istihdam yaratma ve işsizlik oranlarında iyileşme bekleniyor. Bu doğrultuda işsizlik oranının yüzde 2015’te AB’de yüzde 10,1 ve Avro Alanı’nda yüzde 11,4 olması öngörülüyor. Raporda enflasyonun beklenenin altında gerçekleşebileceği, ancak Avro Alanı’nda deflasyon riskinin çok düşük olduğunu belirtiyor.

Son yıllarda kırılgan üye ülkelerde cari işlem açığı, fiyat rekabetinden sağlanan kazançlarla azalış gösteriyor. 2014 ve 2015’te birçok üye ülkede cari işlemler fazlası beklenmekte. Kamu açıklarındaki azalışın da devam etmesi ve GSYİH’ye oranın 2014’te AB ve Avro Alanı’nda yüzde 2,5 düzeyinde olması öngörülüyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5528&id=5543