İKV E-Bülteni | 2014 » 1-7 HAZİRAN » AVRUPA KOMİSYONU, ARNAVUTLUK’A ADAY ÜLKE STATÜSÜ VERİLMESİNİ TAVSİYE ETTİ

Avrupa Komisyonu, Arnavutluk’un yargı reformu, yolsuzlukla mücadele ve örgütlü suçlarla mücadele alanlarındaki performansını değerlendiren raporunu 4 Haziran 2014 tarihinde açıkladı. Komisyon, son İlerleme Raporu’nun yayımlandığı Ekim 2013’ten günümüze kadar geçen süre zarfındaki gelişmeleri değerlendirdiği raporunda, AB Konseyi’ne Arnavutluk’a aday ülke statüsü verilmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Hatırlanacağı gibi, Avrupa Komisyonu Ekim 2013’te Arnavutluk’a aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etmiş; AB Genel İşler Konseyi ise 17 Aralık 2013 tarihinde kabul ettiği karar metninde konuya ilişkin kararını, Komisyon tarafından Tiran’ın örgütlü suçlarla mücadele, yolsuzlukla mücadele ve yargı reformu alanlarındaki performansına ilişkin hazırlanacak rapor ışığında Haziran 2014’te vereceğini açıklamıştı.

Raporda, Arnavutluk’un örgütlü suçlarla mücadele ve yolsuzlukla mücadele konularındaki önlemleri uygulamaya ve güçlendirmeye devam ettiği kaydedildi. Örgütlü suçlarla mücadele alanında önemli reformların hayata geçirildiği belirtilen raporda, ayrıca soruşturmaların uyuşturucu madde kaçakçılığı başta olmak üzere suçla ve örgütlü suçlarla mücadele alanında olumlu sonuçlar elde edilmesini sağladığı tespitinde bulunuldu. Yargı reformu alanında ise, Arnavutluk’un yargı sisteminin bağımsızlığını, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak üzere Venedik Komisyonu ile birlikte çalıştığı kaydedildi.

Bunların yanında raporda, Arnavutluk’un AB ile bütünleşme hedefi doğrultusunda ilerleyebilmesi için neler yapması gerektiğine de yer verildi. Rapora göre, Tiran tarafından reformlara yönelik benimsenen sistematik yaklaşımın devam etmesi bu bağlamda büyük önem taşıyor. Reformların sonuçlarının sürdürülebilir olması Arnavutluk’un AB ile bütünleşme sürecinde kilit öneme sahip olacak.

Raporda, Arnavutluk’un üstesinden gelmesi gereken zorluklara da yer verildi. Arnavutluk’un yolsuzlukla mücadele alanında, malvarlıklarının beyanı ve çıkar çatışması konularında yapması gerekenler bulunuyor. Bunun yanında, yolsuzluk davalarında proaktif soruşturmaların artırılması, soruşturmaların daha etkili olması için mevcut önlemlerin güçlendirilmesi ve bu yöndeki çabaların sürdürülerek soruşturmalar, dava süreci ve mahkûmiyet kararları konusunda sağlam bir sicil oluşturması gerekiyor.

Arnavutluk’un, örgütlü suçlarla mücadele alanında, kurumlar arası işbirliğinin artırılması, proaktif soruşturmaların etkinliğinin artırılması ve finansal soruşturmaların sistematik şekilde kullanımının yanı sıra Europol ile işbirliği de dâhil olmak üzere uluslararası ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve örgütlü suçların tüm çeşitleriyle mücadeledeki çabaların güçlendirilmesi suretiyle ikna edici bir reform sicili oluşturması gerekiyor.

Yargı sistemi reformu alanında ise, Arnavutluk’un Venedik Komisyonu ile irtibat halinde yargı reformu çabalarını titizlikle sürdürmesi; yargının bağımsızlığı ve hesap verebilirliğini güçlendirmeye yönelik hükümleri yargı reformu yol haritası ışığında kabul etmesi ve yeterli biçimde uygulaması önem taşıyor.

Tüm bunların yanında, raporda, reform sürecinin iktidar ve muhalefet arasında güçlü bir siyasi diyalog ile desteklenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Parlamentoda, uzlaşıya dayalı yapıcı bir çalışma ortamının reformların sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu ve ülkedeki tüm paydaşları bir araya getiren bir AB Bütünleşmesi Ulusal Konseyi kurulmasının ise konsensüsün sağlanması bakımından kilit öneme sahip olduğu vurgulandı.

Raporun açıklandığı 4 Haziran günü, AB ile bütünleşme sürecinde Arnavutluk’a destek vermek üzere Kasım 2013’te hayata geçirilen Kilit Önceliklere ilişkin Yüksek Düzey Diyalog’un (High Level Dialogue on the Key Priorities-HLD) üçüncü toplantısı için Tiran’da bulunan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Štefan Füle, reform çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, raporun aday ülke statüsü konusunda Üye Devletlerin 27 Haziran’da vereceği karar için sağlam bir argüman ortaya koyduğunu ifade etti.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5628&id=5638