İKV E-Bülteni | 6-12 TEMMUZ » GÜNDEMDEN KISA KISA… » PISA değerlendirmesi gençlerin finansal becerilerde zayıf olduğunu ortaya koydu

Finansal becerilere ilişkin ilk Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) değerlendirmesinin sonuçları 9 Temmuz 2014 tarihinde yayımlandı. Sonuçlar, gençlerin finansal sorunlarla başa çıkabilme becerilerinin düşük seviyede olduğunu gösteriyor. PISA değerlendirmesi, araştırmaya konu OECD üyesi 18 ülkede 15 yaş grubundaki her 7 gençten birinin harcamalarla ilgili çok basit kararları almaktan aciz olduğunu ve her 10 gençten yalnızca birinin karmaşık finansal problemleri çözebildiğini gösterdi.

Değerlendirme, gençlerin; banka hesap özetini okuyabilme, kredinin uzun vadedeki değerini hesaplayabilme veya sigortanın nasıl işlediği gibi konulardaki becerisini ve yeteneğini ölçüyor. PISA değerlendirmesine göre, Çin finans kültürü bakımından en iyi konumdaki ülke olurken, bunu sırasıyla Belçika’nın Flaman bölgesi, Estonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Çek Cumhuriyeti ve Polonya takip etti. İtalya dışındaki ülkelerde kızlar ve erkekler arasında finansal beceriler konusunda kayda değer düzeyde bir fark görülmedi. Öte yandan, PISA değerlendirmesi finansal konularda toplumsal sınıf farkının önemli bir etken olduğunu ortaya koydu. PISA değerlendirmesine göre, yüksek maddi gelir düzeyine sahip bir geçmişe sahip gençler finansal konularda daha yoksul bir geçmişe sahip gençlere kıyasla daha başarılı oldu.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5752&id=5778