İKV E-Bülteni | 13-19 TEMMUZ » GÜNDEMDEN KISA KISA... » Avrupa Komisyonu, tarım dışı ürünlere coğrafi işaret verilmesi çalışması başlattı

Avrupa Komisyonu 15 Temmuz 2014 tarihinde, coğrafi işaretlerin tarım dışı ürünlere de genişletilmesi olanağını tartışmak üzere, 24 Ekim 2014’e kadar sürecek bir kamu istişaresi (public consultation) süreci başlattı. Bilindiği üzere, coğrafi işaret, bir ürünün belirli bir kalite veya başka bir özelliğinin bağlı olduğu coğrafi kaynağının bulunduğu bir ülke, bölge veya yöreden kaynaklandığını tanımlamaktadır. Belirli niteliklere sahip olan ya da geleneksel yöntemlerle üretilen, özel bir coğrafi kaynağı olan tarımsal ürünlere AB çapında coğrafi işaret koruması halihazırda sağlanmakta (Parma peyniri, Bordo şarabı gibi). Ancak seramik, mermer, ayakkabı, müzik aletleri gibi tarım dışı ürünler, ulusal mevzuatların ötesinde tüm AB çapında coğrafi işaret korumasından yararlanamamakta. Komisyon, hazırladığı ve kamu istişaresine açtığı Yeşil Kitap ile üye ülkelerin ve ilgili paydaşların, coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin ulusal düzenlemeler ve tarım dışı ürünlere AB düzeyinde coğrafi işaret koruması sağlanmasının ekonomik, sosyal ve kültürel etki ve yararları hakkındaki görüşlerini almayı amaçlıyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5779&id=5797