İKV E-Bülteni | 2014 » 22 EYLÜL-2 EKİM » AB GENEL İŞLER KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Genel İşler Konseyi 29 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde yapılacak AB Konseyi hazırlıklarının ele alındığı toplantıda ayrıca, Haziran 2014 tarihindeki AB Liderler Zirvesi’nde ele alınan stratejik gündeme ilişkin olarak büyüme, istihdam ve rekabet gücünün teşvik edilmesi amacıyla son iki yıl içinde alınan tedbirler görüşüldü.

Genel İşler Konseyi’nde ele alınan konulardan biri de, AB’nin Adriyatik ve İyon Denizleri Bölgesi için oluşturduğu Makro-Bölge Stratejisi (EUSAIR) oldu. Konsey,stratejinin uygulanması kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan iletişim yaklaşımını benimsedi. İtalya’nın AB Dönem Başkanlığı öncelikleri arasında yer alan strateji, ulaşım ve enerji bağlantılarının tamamlanması, sürdürülebilir turizm olanaklarının artırılması gibi alanlarda bölgesel düzeyde işbirliğini teşvik ederek 70 milyon kişiye fayda sağlamayı amaçlıyor.

Konsey tarafından kabul edilen kararlar ise şu şekilde: 

-AB’de faaliyet gösteren siyasi parti ve bunlara bağlı vakıfların statü ve finansmanına ilişkin iki tüzük ;

- AB ve Ukrayna arasında yapılan serbest ticaret anlaşmasının geçici olarak ertelenmesi;

- Kosova’da görev yapan AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu'nun (EULEX) görev alanının genişletilmesi;

-Büyük şirketlerin sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerinin şeffaf olmasını öngören yeni kuralları belirleyen yönerge;

- AB’de alternatif yakıtlara ilişkin altyapı oluşturulmasını öngören yönerge; 

- Ekosisteme zarar veren istilacı yabancı türlerin tanımlanmasını ve yayılmalarını önlemeyi amaçlayan yönetmelik. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5909&id=5919