İKV E-Bülteni | 2014 » 3-12 EKİM » AVRUPA KOMİSYONU’NUN 2014 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu’nun 2014 yılı Türkiye İlerleme Raporu, 8 Ekim 2014 tarihinde açıklandı. Bu sene 17’ncisi yayımlanan rapor, 2009’dan beri görevini sürdürmekte olan, Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle’nin yönetiminde hazırlanan son rapor olma niteliğini taşıyor.

Rapor kapsamında; 22’nci faslın açılması, Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanması, 62’nci Hükümetin yeni AB Stratejisi’ni açıklaması, çözüm sürecine yönelik adımlar atılması, Demokratikleşme Paketi’nin kabul edilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ihlallerinin önlenmesine ilişkin Eylem Planı’nın oluşturulması gibi gelişmeler olumlu adımlar olarak gösteriliyor. Ayrıca Türkiye’nin, Suriyeli sığınmacılara yönelik sürdürdüğü politikalar da, raporda takdirle karşılanan konular arasında yer alıyor.

Öte yandan 2014 Türkiye İlerleme Raporu’nda, ülkemizde demokrasi ve temel haklar konusundaki sorunların altı çiziliyor. Siyasi Kriterler çerçevesinde eleştirilerin yöneltildiği ve müktesebata uyum noktasında eksikliklerin vurgulandığı temel konuların arasında “yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliği, güçler ayrılığı, hukuk devleti ilkeleri, siyasi kutuplaşmanın artması, yolsuzlukla mücadele, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma ve gösteri özgürlüğü” yer alıyor. Bu bağlamda, sosyal medyayı kısıtlamaya yönelik girişimler ve yeni İnternet Yasası da rapor dâhilinde eleştirilerin yöneltildiği konu başlıkları arasında yerini alıyor.

2014 Yılı İlerleme Raporu’nun yayımlanmasının ardından, Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Avrupa standartlarına uyum sürecinin somut sonuçlar verdiğini ifade etti. Füle, özellikle Kürt meselesinin çözümü yönünde olumlu adımlar atılması ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının sağlanması konularında ulaşılan somut sonuçları takdirle karşıladığını belirtti. Bölgesel politika ve dış politika ile enerji güvenliği konularında işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguyan Füle, ifade özgürlüğü, ceza yargılama sistemi ve yargı bağımsızlığı alanlarında daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti.

Raporla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ise görevi devralmasıyla başlayan 1 aylık süreçte, ilerlemelerin raporda objektif şekilde yer alması için yoğun bir şekilde çalışıldığını ve İlerleme Raporu için gerekli tüm belgelerin Komisyon’a düzenli şekilde sunulduğunu belirterek sözlerine başladı.  Bakan Bozkır, İlerleme Raporu Türkiye ve AB’nin ortak belgesi olarak okunabilmesi gerektiğine dikkat çekerek,2014 İlerleme Raporu’nun “geçmiş yıllara nazaran daha teknik bir dil kullanılarak ve üsluba dikkat edilerek kaleme alındığı” ifade etti., İlerleme Raporu’nun, “esas itibariyle objektif ve dengeli bir rapor” olduğu vurgulayan Bakan Bozkır, Avrupa Komisyonu’nun, 23’üncü ve 24’üncü fasılların müzakerelere açılması yönündeki desteğini memnuniyetle karşıladığını belirterek, “katılım sürecinin alternatifinin olmadığının” altını çizdi.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2014 Türkiye İlerleme Raporu’na buradan ulaşılabilir. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5940&id=5942