İKV E-Bülteni | 13-19 EKİM » GUNDEMDEN KISA KISA... » AB’deki enerji fiyatları ve sübvansiyonlara ilişkin veriler açıklandı

AB üye ülkelerindeki enerji fiyatları ve sübvansiyonlara ilişkin ilk konsolidite veri seti açıklandı. 2012 yılı verilerine göre AB-28’de enerji alanındaki kamu desteğinin bedeli 120 ila 140 milyar avro olarak hesaplandı. AB’deki toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının artırılması çabasının sonucu olarak, en fazla kamu desteğinin yenilenebilir kaynaklara aktarıldığı, bu çerçevede 14,7 milyar avro ile güneş enerjisine, ardından 10,1 milyar avro ile açık deniz rüzgâr enerjisine, 8,3 milyar biokütleye ve 5,2 milyar avro ile hidro güce destek verildiği ortaya koyuldu. Geleneksel enerji üretim teknolojileri içerisinde en fazla desteği 10,1 milyar avro ile kömür alırken, onu 7 milyar avro ile nükleer ve 5,2 milyar avro ile doğalgaz izledi.

Kamu desteği olmaksızın hesaplanan fiyatlar kıyaslandığında ise bir megawatt elektriğin kömürden elde edilmesinin maliyeti yaklaşık 75 avro iken nükleer ve doğalgazdan üretilmesinin maliyeti 100 avro olarak belirlendi. Öte yandan güneş enerjisinden elektrik elde edilmesinin maliyetinin 100 ila 115 avroya kadar indiği görüldü. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5962&id=5980