İKV E-Bülteni | 13-19 EKİM » GUNDEMDEN KISA KISA... » AB’de yeni KDV kurallarında online uygulama gündemde

Avrupa Komisyonu 13 Ekim 2014 tarihinde, iş dünyasının KDV mevzuatında meydana gelen değişikliklere uyum sağlayabilmesi amacıyla online bir internet portalını gündemine aldı.

Bilindiği üzere, KDV’ye ilişkin 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olması öngörülen yeni kurallara göre telekomünikasyon, yayın ve elektronik iletişim hizmetlerinde KDV, hizmet sağlayıcının yerleşik olduğu ülke yerine hizmeti alan müşterinin bulunduğu ülkede uygulanacak. “Tek Durak Merkez” (One Stop Shop) de müşterilere, birçok üye ülkede aldıkları telekomünikasyon hizmetlerinin KDV’sine ilişkin beyan ve ödeme işlemlerini ikâmet ettikleri yerde gerçekleştirmelerine imkân veriyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5962&id=5984