İKV E-Bülteni | 27 EKİM-2 KASIM » GUNDEMDEN KISA KISA... » Otomatik Bilgi Paylaşım Sistemi 2017’de uygulamaya giriyor

29 Ekim 2014 tarihinde OECD tarafından Berlin’de düzenlenen Şeffaflık ve Bilgi Paylaşımına İlişkin Küresel Forum’da 51 ülkenin vergi idaresinden sorumlu yetkilileri, vergi kaçakçılığı ile mücadele amacıyla 2017 yılından itibaren vergi mükelleflerinin mali bilgilerinin ülkeler arasında otomatik olarak paylaşılmasını öngören anlaşmayı (Automatic Exchange of Information-AEI) imzaladı.

Avrupa Komisyonu’nun Vergilendirmeden Sorumlu Üyesi Algirdas Semeta söz konusu sistemin vergi kaçaklarının önlenmesi ve vergi tahsilatının daha etkin bir şekilde yapılması için ülkelere destek sağlayacağını belirtti. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülke, ilgili sistemi 2018’den itibaren uygulamaya geçirecek. ABD ise 2015’ten itibaren FATCA adı verilen bir sistem uygulayacak. Bu sistemle OECD standardı arasında önemli benzerlikler bulunuyor OECD Genel Sekreteri Angel Gurria,  Anlaşmanın kısa bir zaman diliminde sonuçlandırılmasının önemine işaret ederek, G20 tarafından belirlenen vergi kaçakçılığı ile mücadele hedefinde somut ilerleme sağladıklarını belirtti. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=6005&id=6026