İKV E-Bülteni | 2014 » 3-9 KASIM » REG İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan ve Reform İzleme Grubu (RİG) toplantılarının yerini alan Reform Eylem Grubu (REG)  toplantılarının ilki, 8 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Yeni yapılanma ile birlikte, AB katılım müzakereleri çerçevesinde yürütülen siyasi reform sürecinde yeni bir dönem başladı.

Siyasi reform tasarılarının hazırlanması, TBMM’den geçirilmesi ve uygulanması aşamalarında aktif bir rol üstlenecek olan REG, reformların tüm toplumsal kesimlerle paylaşılması, her kesimin katkısının alınması ve yanlış algıların düzeltilmesi amacıyla siyasi reformlar alanında yapıcı ve aktif bir iletişim stratejisi yürütme açısından önemli bir rol üstlenecek. Bu çerçevede, reformların AB’deki muhataplara doğru şekilde anlatılması amacıyla, REG üyesi bakanlar ve müsteşarlar, uluslararası düzeyde temaslarını yoğunlaştıracaklar.

REG’in ilk toplantısına, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,  AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, TBMM Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Afif Demirkıran, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Ahmet Berat Çonkar ve Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu katıldı.

Hatırlanacağı üzere, 62’inci Hükümet Programı’nda Türkiye’nin AB üyeliği stratejik bir hedef olarak belirtilmişti. Bu hedef doğrultusunda, 16 Ekim 2014 tarihinde Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi açıklanmış, ardından Ulusal Eylem Planı’nın Birinci Aşaması kamuoyu ile paylaşılmıştı. REG toplantısı sonrası AB Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, hükümet tarafından son günlerde atılan bu adımlara dikkat çekilerek, Türkiye’nin, “siyasi reformlar alanında her geçen gün çıtayı daha yukarıya çeken ve geleceğin inşasında demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasını esas alan bir duruş sergileme kararlılığını” sürdürdüğü ifade edildi. 

Siyasi kriterlere ilişkin olarak 23’üncü ve 24’üncü fasılların alanına giren tüm konularda, AİHS, AİHM içtihadı ve AB müktesebatının esas alınacağının vurgulanması, REG toplantısında altı çizilen hususlardan bir diğeriydi.

Yeni yapılanma çerçevesinde, RİG’den farklı olarak REG kapsamında gerçekleştirilen bazı düzenlemeler şu şekilde:

- REG’de alınan kararlar, AB Bakanı ve Başmüzakereci tarafından REG sonrası gerçekleştirilecek olan ilk Bakanlar Kurulu toplantısında sunulacak ve her REG toplantısı sonrasında, alınan kararlar çerçevesinde yasal reformların hızlandırılabilmesi için TBMM Başkanı’na bakanlar tarafından ziyaret gerçekleştirilecek;

- Vize Serbestliği Diyaloğu süreci ve Geri Kabul Anlaşması’nın uygulanması ile ilgili olarak 20 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan ilk rapor çerçevesinde, atılacak adımlar Bakanlar düzeyinde takip edilecek;

- Siyasi kriterler, 23’üncü Yargı ve Temel Haklar ile 24’üncü Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarında gerçekleştirilen reformlara ilişkin, REG üyesi ilgili Bakanlıklar tarafından yürütülen çalışmalar hızlandırılacak;

- İki bölüme ayrılacak olan  REG toplantılarının ilk bölümünde bir önceki REG operasyonel sonuçlarının uygulamaya geçmeyen kısımları ele alınacak,  ikinci bölümünde ise, bir önceki toplantıda belirlenen özel gündem maddeleri ile ilgili kararlar değerlendirilecek;

-Toplantıda alınan kararlar, “operasyonel sonuçlar” belgesi aracılığıyla REG üyesi bakanlıkların müsteşarları tarafından takip edilecek.

İlk REG toplantısında ayrıca, bir sonraki toplantının yabancı basın mensuplarının da katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilmesine karar verildi.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=6027&id=6030