İKV E-Bülteni | 2014 » 1-7 ARALIK » TÜRKİYE’NİN 5 YILLIK ENERJİ PLANI AÇIKLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından 3 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen basın toplantısında 2015-2019 Stratejik Planı açıklandı. Bakan Yıldız Türkiye'nin bir yandan enerji kaynaklarına ilişkin arz güvenliğini ve sürdürülebilirliğini garanti altına alırken, diğer yandan jeopolitik avantajlarını değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Yıldız aynı zamanda, enerjinin tasarruflu ve verimli kullanılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Yıldız, “Türkiye neredeyse 1 yıllık büyümesine karşılık gelecek enerji yatırımlarına ve enerji tasarruf miktarına yaklaştı. Enerjiyi verimli kullanırsak 1 yıllık yatırım ihtiyacını dahi karşılamış olacağız” diye konuştu.

Enerjide ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek vizyonuyla hazırlanan Plan, enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamayı amaçlıyor.

Planda aynı zamanda, doğal kaynaklar alanında etkin hammadde kullanımına ve tedarik güvenliğine dikkat çekiliyor. Enerji ve doğal kaynakların ekonomiye kazandırılmasının öngörüldüğü ve çatısını sürdürülebilirliğin oluşturduğu planın amacı, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerinin ön planda tutulması olarak belirlendi.

Planda ortaya koyulan hedeflerden bir kısmı şu şekilde sıralanıyor:

-Doğalgaz depolama kapasitesinin uzun vadede yıllık tüketimin yüzde 20’sini karşılayabilmesi için gerekli yatırımların başlatılması ve plan dönemi sonuna kadar ise yıllık tüketimin en az yüzde 10’unu karşılayacak düzeye çıkarılması;

-Elektrik enerjisi ve doğal gaz iletim sisteminin, kısa ve orta dönem arz-talep dengesi ve uzun dönem üretim-gelişim planı doğrultusunda, sistemin kritik bir parçasının devre dışı kalmasını ifade eden kriterlere göre tesis edilmesi ve işletilmesi;

-Yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarının dönem sonunda yıllık 60 milyar kilowatt düzeyine yükseltilmesi;

-Yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji ve elektrik enerjisi arzı içindeki payının artırılması;

-Nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretim portföyüne dâhil edilmesi;

-Konvansiyonel olmayan yöntemlerle elde edilebilecek hidrokarbon potansiyelinin (kaya gazı, ikincil üretim vb.) ortaya çıkarılması.

2015-2019 Stratejik Planı’na buradan ulaşılabilir. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=6104&id=6109