İKV E-Bülteni | 26 OCAK-1 ŞUBAT » GUNDEMDEN KISA KISA... » AB ve Vietnam arasında STA müzakerelerinin on birinci turu düzenlendi

AB ve Vietnam arasında Haziran 2012’de başlatılan STA müzakerelerinin on birinci turu Ocak 2015’te Brüksel’de gerçekleştirildi. Bu müzakere turunda, hizmetler, yatırım, kamu alımları, rekabet, fikri mülkiyet hakları ve yasal düzenlemeler gibi konular öncelikli olarak ele alındı.

Bu turun sonunda, yolsuzlukla mücadele hükümlerinin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma ve ticari davalarda temyiz sistemlerine ilişkin bölümlere yönelik teknik çalışmaların tamamlandığı açıklandı. Sürdürülebilir kalkınma alanında, çevre ve çalışma standartlarına ilişin kapsamlı hükümlere yer verildiği belirtildi. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=6244&id=6259