İKV E-Bülteni | 2015 » 16-22 ŞUBAT » AB BAKANLIĞI İZMİR’DE ÜÇÜNCÜ TEMSİLCİLİĞİNİ AÇTI VE SİVİL TOPLUMLA DİYALOG TOPLANTISI DÜZENLEDİ

AB Bakanlığı, İstanbul ve Antalya’nın ardından üçüncü temsilciliğini 19 Şubat 2015 tarihinde İzmir’de açtı. AB Bakanlığı’nın İzmir temsilciliği, AB müktesebatına yerel düzeyde uyumun sağlanmasına ve mevzuatın doğru ve etkin olarak uygulanabilmesine rehberlik etmek; İzmir’in tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliklerini AB üyelik perspektifi açısından değerlendirecek projeler üretmek amacıyla faaliyetlerini yürütecek.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın katılımlarıyla gerçekleşen açılışta Bakan Bozkır, AB’nin demokrasinin ve insan haklarının gelişmesine büyük katkılar sağlayan bir proje olduğunu hatırlattı.

AB Bakanlığı, İzmir’de sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, iş dünyası kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımlarıyla “Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi” konulu Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı düzenledi. Toplantı’da Türkiye’nin AB üyelik sürecine katkıda bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri,  AB Bakanı Volkan Bozkır’a , “Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi” ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.

Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı’nda Yeni AB İletişim Stratejisi çerçevesinde yürütülecek projelerin finansmanı konusunda “AB Fonları ve STK’lar Bilgilendirme Toplantısı” ile “Erasmus+ Programı Bilgilendirme Toplantısı” adları altında iki ayrı toplantı gerçekleştirildi.

Hatırlanacağı üzere, “Güçlü bir sivil toplum ve güçlü bir Türkiye” başlığı altında AB Bakanlığı tarafından düzenlenen diyalog toplantılarının ilki, 400’e yakın sivil toplum kuruluşundan 2 binden fazla temsilcinin katılımıyla 26 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenmişti.

Türkiye’ye 2014-2020 döneminde AB Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında yaklaşık 4,5 milyar avroluk bir kaynak tahsis edilmesi öngörülüyor. Söz konusu kaynağın 180 milyon avrosu, sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi ile kamu-sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi amacıyla kullandırılacak.2014-2020 döneminde her yaştan Türk vatandaşına Avrupa’da ücretsiz eğitim, staj ve gönüllülük fırsatları sağlayacak olan Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye’ye tahsis edilecek olan kaynak tutarı ise 900 milyon avro civarında.

 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=6305&id=6310