İKV E-Bülteni | 2015 » 23 ŞUBAT-1 MART » SİVİL TOPLUM DİYALOĞU TEKLİF ÇAĞRILARI AÇIKLANDI

AB Bakanlığı tarafından dördüncüsü yayımlanan AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı’nın teklif çağrıları 25 Şubat 2015 tarihinde kamuoyuna açıkladı. AB ve Türkiye’deki sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında sunulan söz konusu hibe programının teklif çağrıları, çevre, enerji, tüketicinin ve sağlığın korunması olmak üzere üç başlık altında sunuluyor. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılacak olan proje başvuruları için son gün, 25 Mayıs 2015. 

Çevre Hibe Programı’nın toplam bütçesi yaklaşık 1,8 milyon avro. Enerji Hibe Programı ile Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programları’nın toplam bütçesi birer milyon avro olarak açıklandı. Buna göre proje başına düşen asgari hibe miktarı ise 50 bin avro; azami hibe miktarı ise 150 bin avro olacak.

Çevre Hibe Programı kapsamında öncelikli konular doğanın korunması ve iklim eylemi; Enerji Hibe Programı kapsamında öncelikli konular enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrik ve doğalgaz; Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı kapsamında ise tüketici hakları ve halk sağlığı olarak belirlendi.

Çevre Hibe Programı rehberi ve başvuru belgeleri için:

http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1360&lng=tr

Enerji Hibe Programı rehberi ve başvuru belgeleri için:

http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1356&lng=tr

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı’nın rehberi ve başvuru belgeleri için:

http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1358&lng=tr

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=6324&id=6328