İKV E-Bülteni | 2015 » 23-29 MART » SİVİL TOPLUM DİYALOĞU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

AB Bakanlığı tarafından sivil toplumun önemine dikkat çekmek ve sivil toplum kuruluşlarının etkililiğini artırmak amacıyla düzenlenen sivil toplum diyaloğu toplantılarının dördüncüsü 24 Mart 2015 tarihinde Adana’da gerçekleştirildi. Toplantıya STK temsilcilerinin yanı sıra yerel yönetimlerden, üniversitelerden ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Bilindiği üzere sivil toplum diyaloğu toplantılarının ilki 26 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Ardından 19 Şubat 2015 tarihinde İzmir’de, 18 Mart 2015 tarihinde ise Konya’da ikinci ve üçüncü toplantılar düzenlenmişti.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda 1800’ün üzerinde STK temsilcisine, AB üyelik sürecine ilişkin son gelişmeler aktarıldı. Bakan Bozkır yaptığı açış konuşmasında, AB’ye katılım sürecinin kurumsal ve yasal anlamda AB standartlarını kazanma süreci olduğu kadar, toplumsal bir dönüşüm süreci olduğunu da belirtti. Bu dönüşüm sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için güçlü ve aktif bir sivil topluma ihtiyaç olduğunu önemle vurguladı. Bakan Bozkır sözlerine Adana’da AB desteğiyle gerçekleştirilen projelerden bahsederek devam etti. 2002-2014 yılları arasında Adana’da gerçekleştirilen 822 projeye AB’den yaklaşık olarak 65 milyon avro kaynak aktarıldığının altını çizen Bozkır, bu çerçevede Adana’nın AB üyelik sürecinde büyük önem taşıyan bir şehir olduğunu vurguladı.

Toplantıda ayrıca Erasmus+ programı ve Türkiye–AB Mali İşbirliği Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının alabileceği destek, fon ve hibeler tanıtıldı.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=6424&id=6426