İKV E-Bülteni | 1-30 AĞUSTOS » AB GÜNDEMİ » Avro Grubu Toplantısında Yunanistan’a İlişkin Mali Yardım Paketi Kabul Edildi

14 Ağustos 2015 tarihli Avro Grubu toplantısında Yunanistan ile AB kurumları arasında  Yunanistan’a verilmesi öngörülen 86 milyar avro tutarındaki mali yardım paketi karşılığında ülkenin alması gereken ekonomik önlemler üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Yunanistan için düzenlenen Üçüncü Mali Yardım Paketi, bankaların olası yeniden sermeyelendirilmesi ve kurtarılmasına yönelik maliyete ilişkin 25 milyar avro tutarında bir garanti payını da içeriyor. Varılan anlaşma, 12 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen Avro Grubu toplantısında belirlenen parametreler ve hedefler doğrultusunda Yunanistan ekonomisinin sürdürebilir bir şekilde toparlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında Yunanistan’ın alması öngörülen ekonomik önlemler başlıca şu maddeleri içeriyor:

- Orta vadede faiz dışı fazlanın mali reform yoluyla 2018’e kadar GSYİH’nin yüzde  3,5’ine çekilmesi; (faiz dışı bütçe dengesinin vergi uyumunun güçlendirilmesi ve vergi kaçaklarıyla mücadele yoluyla GSYİH’nın 2015’te yüzde -0,25’ine, 2016’da yüzde 0,5’ine, 2017’de yüzde 1,75’ine ve 2018’de yüzde 3,5’ine getirilmesi);

- Emeklilik sisteminde reform;

- Ekonominin yatırımlara ve rekabete açılması için işgücü ve ürün piyasasına yönelik temel reformlar;

- Başta bankaların yeniden sermayelendirilmesi ve geri dönmeyen kredilere yönelik acil önlemlerin alınması olmak üzere finans sektörünün istikrarının sağlanmasına ilişkin önlemler.

Ekim ayı sonunda devreye girecek olan Özelleştirme Programı ise mali yardım paketinin temel öğesini oluşturuyor. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=6907&id=6911