İKV E-Bülteni | 18-23 KASIM » GÜNDEMDEN KISA KISA » Avro Grubu İrlanda ve İspanya’nın kurtarma paketinden çıkacaklarını açıkladı

14 Kasım 2013 tarihinde Brüksel’de bir araya gelen Avro Grubu Maliye Bakanları, İrlanda ve İspanya’nın kurtarma paketinden çıkış taleplerini olumlu karşıladılar. Avro Grubu bakanları, her iki ülkenin borç ödeme kabiliyetinin program sonrası izleme mekanizması ile yılda iki kez izleneceğini ancak Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) kapsamında ihtiyati kredi almalarına gerek olmamasında memnuniyet duyduklarını açıkladılar. Bilindiği gibi, küresel mali krizden en fazla etkilenen ülkelerden İrlanda’ya 2010’da 85 milyar avro tutarında AB-IMF ortaklığında mali yardım yapılması kararlaştırılmış; İspanya ise 40 milyar avro kredi almıştı. Bu iki ülkenin kurtarma paketine veda edecek olması, reform tedbirlerine bağlı kalınıp alınan kararların hızlı uygulanması halinde, kurtarma paketi ve AB-IMF ortak programının ekonomide toparlanma sürecine sağladığı katkıyı göstermesi açısından önem arz ediyor.

Bununla birlikte, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, söz konusu iki ülkede devam eden yüksek borç yüküne işaret ederek, her ülkenin borçlarını ödeyebilme kapasitesine göre ayrı tarihlerde kurtarma paketinden çıkabileceğini ifade etti. İspanya’da yüksek seviyedeki işsizliğe karşın, İrlanda’nın banka sektörünü yeniden yapılandırarak, yapısal reformları sürdürmesi halinde ekonomide etkileyici bir düzelme görülebileceği sanılıyor. Bu amaçla, Avro Grubu İrlanda’nın 2014 için ihtiyaç duyduğu 20 milyar avro yardımı onaylayarak, hükümetin reformları sürdürme ve bütçede kesintiye gitme kararını destekledi. Avro Grubu toplantısında ayrıca, kurtarma paketinden faydalanan diğer AB üye ülkelerinden Portekiz’in planlandığı gibi 2014 yılı Mayıs ayında yardım programından çıkmasının güç olduğu; Yunanistan’ın da bütçede 2 milyar avro seviyesine çıkan açığı kapatacak önlemler almaması durumunda, yapılacak yardımdan mahrum kalacağı ifade edildi.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=70&id=117