İKV E-Bülteni | 26 EKİM-8 KASIM » AB GÜNDEMİ » GDO Yasağı AP’de Kabul Edilmedi

AP, herhangi bir Üye Devletin, AB tarafından onaylanmış genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) gıda ve yemleri yasaklamasına veya sınırlandırmasına izin veren yasa tasarısını reddetti. 28 Ekim 2015 tarihinde yapılan oylamada tasarı, 75 oya karşılık 557 oyla reddedilirken, 38 AP üyesi çekimser oy kullandı.

Tasarının kabulü halinde GDO’ları destekleyen ve desteklemeyen ülkeler arasında iç sınır kontrolü sorunu yaşanabileceği belirtilirken, üye ülkeler arasında kontrollerin yeniden yürürlüğe girmesinin, gümrük birliği ve ortak pazara zarar vereceğine vurgu yapıldı. Oylama sonrası açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonunun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Vytenis Andriukaitis, yasa tasarısı üzerinde çalışmaya devam edileceğini ifade etti.

Bilindiği üzere, AB Konseyi, 12 Haziran 2014 tarihinde Çevre Konseyi ile varılan siyasi mutabakatı da yansıtan, GDO ekimi hakkındaki ilk okuma pozisyonunu, 23 Temmuz 2014 tarihinde açıklamıştı. Haziran 2009’da 13 Üye Devletin Avrupa Komisyonundan istedikleri rapor doğrultusunda hazırlanan yasa tasarısı, Üye Devletlerin, AB genelinde izin verilmiş veya izni hâlen devam eden GDO’ların topraklarının tamamında veya belli bir kısmında ekimini kısıtlamalarını veya engelleyebilmelerini sağlayacak AB düzeyinde bir yasal çerçeveyi oluşturmayı hedeflemekteydi.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=7047&id=7051