İKV E-Bülteni | 9-15 KASIM » AB GÜNDEMİ » AB Liderleri Göçmen Krizini Valetta’da Ele Aldı

AB ve Afrikalı liderler 11-12 Kasım 2015 tarihlerinde göç krizi konusunda Malta’da gerçekleştirilen Valetta Zirvesi’nde bir araya geldiler.  Zirvede göç sorunu ile ilgili olarak, işbirliğinin güçlendirilmesi, mevcut zorluklara odaklanılması ve aynı zamanda olası fırsatlar için de çaba gösterilmesi konularında görüşler paylaşıldı.

Avrupa Komisyonu Valetta Zirvesi’nde Türkiye’ye 3 milyar avro tutarında bir “mülteci yardımı” tahsis edilmesini teklif etti. Komisyonun tasarısına göre, ayrılan bu kaynağın 500 milyon avrosu AB bütçesinden, geri kalanı ise üye ülkelerin bütçesinden karşılanacak. 3 milyon avronun yarısının 2016 yılı, kalanının ise 2017 yılı içerisinde verilmesi yönünde kararın teklifte yer aldığı belirtildi. Bununla birlikte, Afrika ülkelerine 1,8 milyar avro mali kaynak aktarılması planlandı.

Göç sorununda, kaynak ülkeler, geçiş ülkeleri ve varılan ülkeler olmak üzere tüm tarafların ortak sorumlulukla hareket etmesi ve bu yöndeki çalışmaların hızlandırılması gerektiği belirtildi. Zirvede kabul edilen ortak deklarasyonda düzensiz göç, mülteci ve sığınmacı rakamlarında yaşanan hızlı artıştan endişe duyulduğu belirtilirken, birinci önceliğinin insanların hayatlarının kurtarılması olduğu ifade edildi. Bu çerçevede göçmen akınını tüm yönleriyle ele alarak kararlı bir şekilde çalışılması gerektiğinin altı çizildi. Uluslararası yükümlülüklere ve insan haklarına saygı konusundaki kararlılıklarını yinelediklerini belirten açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin ortadan kaldırılması konusunda mücadele edileceği ifade edildi. Kıtalar içinde ve arasında iyi yönetilmiş göç ve hareketliliğin faydalarının farkında olduklarını ifade eden liderler, bu kapsamda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimin sağlanması için geniş bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladılar.

Zirvede ayrıca bir ortak eylem planı kabul edildi. Plan 5 ana madde üzerine odaklandı:

- Göç yardımlarının geliştirilmesi, düzensiz göç ve zorunlu yer değiştirmenin ana nedenlerinin hedeflenmesi,

- Yasal göç ve hareketlilik konularında işbirliği,

- Göçmen ve sığınmacıların korunmasının güçlendirilmesi,

- Düzensiz göç, insan kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele

- Dönüş, geri kabul ve yeniden entegrasyonla ilgili işbirliğinin geliştirilmesi.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=7080&id=7084