İKV E-Bülteni | 2015 » 16-22 KASIM » İSTATİSTİKLERLE AB

AB Eğitime Erişim Verilerini Açıkladı

AB’nin istatistik kurumu Eurostat, 16 Kasım 2015 tarihinde, AB, EFTA, Makedonya ve Türkiye’de eğitime erişim konusuna ilişkin verileri açıkladı. Eğitime erişim oranı, Eğitimin Uluslararası Standart Sınıflandırılmasına (International Standard Classification of Education, ISCED) göre tanımlanıyor ve oranlar genellikle üç temel kategoriden oluşuyor. Bunlar;

- İlköğretim öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öncesi (ISCED 2011, 0-2)

- Ortaöğretim üstü, üçüncü ve yükseköğrenim olmayan ortaöğretim sonrası (ISCED 2011, 3-4)

- Yükseköğrenim (ISCED 2011, 5-8)

Yaş ve cinsiyete göre eğitime erişim oranı

Verilere göre, son 30 yılda, dünya nüfusunun eğitime erişim oranlarında önemli gelişmeler kaydedildiği görülüyor. 2014 yılında, 28 üyeli AB’de 25-54 yaş arası nüfusun yüzde 78,7’sinin en az lise eğitimi görmüş olduğu, 55-74 yaş arası nüfusta bu oranın yüzde 61,4 olduğu açıklanıyor. Verilere göre, 2014 yılında AB’de 25-54 yaş arası nüfusun yüzde 31,7’sinin ve 55-74 yaş arası nüfusun yüzde 19,5’inin yükseköğrenim gördüğü belirtiliyor.

Avrupa 2020 Stratejisi, eğitim alanında, özellikle yükseköğrenimde önemli hedefler ortaya koymakta. Bu çerçevede, 2020 yılına kadar 30-34 yaş arası nüfusun en az yüzde 40’ının yükseköğrenim görmesi öngörülüyor. 2014 yılı verilerine göre ise bu hedefe yönelik olarak AB’de 30-34 yaş arası nüfusun yüzde 37,9’u yükseköğrenimini tamamladı. 2014 yılında yükseköğrenim menuzunu Norveç, İzlanda ve İsviçre’de görüldüğü gibi 16 AB üye ülkesinde yüzde 40’a ulaştı. Buna karşın, yükseköğrenim mezunu nüfusun en düşük olduğu ülkeler İtalya, Romanya, Malta, Slovakya olarak açıklanıyor.

AB’ye aday olan Makedonya ile Türkiye’de ise söz konusu oran yüzde 27’nin altında seyrediyor. Verilerde yükseköğrenim oranındaki ulusal hedefler de farklılık gösterirken, Lüksemburg’da hedef yüzde 66 iken İtalya’da yüzde 26.

              Yaş ve Ülkelere Göre Nüfusun Eğitime Erişim Oranları, 2014 (yüzde)                                   

 

 En Az Lise Mezunu 20-24 Yaş Arası Nüfusun Cinsiyet ve Ülkelere Göre Dağılımı, 2014 (yüzde)

Kaynak: Eurostat

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=7097&id=7102