İKV E-Bülteni | 14-20 ARALIK » AB GÜNDEMİ » Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarının Kullanımına İlişkin Bir Rapor Yayımlandı

Avrupa Komisyonu, 14 Aralık 2015 tarihinde, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarının, AB’nin büyümesine, yatırım planına ve Komisyonun önceliklerine katkılarını konu alan bir rapor yayımladı. Raporda, Üye Devletlerle yürütülen Ortaklık Anlaşmaları ve programlara ilişkin sonuçlar ve her bir üye ülkeye özgü temel sorunlar konusunda yürütülen müzakerelerin sonuçları yer alıyor.

2014-2020 dönemi için yenilenmiş olan Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonları, Ar-Ge, dijital teknolojiler, düşük karbon ekonomisi ve KOBİ desteği olmak üzere, büyüme yaratan dört anahtar sektör üzerine yoğunlaşıyor. Avrupa Sömestri ve ülkeye özel tavsiyeler ile uyumlu ve uygulamaya yönelik yapısıyla Avrupa Yatırım Fonları, kaliteli projelerin gelişimi için doğru koşulların yaratılmasını, işletmelerin büyümesini ve insanların günlük hayatının iyileştirilmesini sağlayarak, Avrupa’da yeni bir başlangıca öncülük edilmesini hedefliyor.

Avrupa Komisyonunun İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetçilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları (ESI) ile Avrupa Stratejik Yatırım Fonu’nun (EFSI) birleştirilmesi konusunda, ellerinde büyük bir potansiyel olduğunu belirtirken, yerel ve bölgesel otoritelerin mevcut potansiyelin farkında olmadıklarını ifade etti. Üye ülkelerin bu yeni fırsatlardan en üst düzeyde faydalanabilmeleri amacıyla Avrupa Komisyonunun Bölgesel Politikadan Sorumlu Üyesi Corina Cretu ile birlikte çalışacaklarını söyleyen Katainen, yakın zamanda fonların ana esaslarını kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

Komisyon Üyesi Cretu, ulusal ve bölgesel yatırımlara yönelimin azaldıkça, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları’na olan ihtiyacın artış gösterdiğini vurgularken, fonların etkin bir biçimde yönetilmesi ve bu fonlara yatırım yapılması konusunun artık üye ülkelerin tasarrufunda olduğunu söyledi.

İlgili rapora buradan ulaşılabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=7167&id=7171