İKV E-Bülteni | 21-27 ARALIK » AB GÜNDEMİ » AB Suriye’ye Yönelik Yeni Bir Yardım Paketini Harekete Geçiriyor

Avrupa Komisyonu, 21 Aralık 2015 tarihinde Avrupa Komşuluk Aracı kapsamında Suriye’de sivil halkın ve Filistinli mültecilerin uzun vadeli ihtiyaçlarına yönelik 40 milyon avro tutarında bir yardım paketini kabul etti. Yardım paketi, uluslararası yardım kuruluşları, AB üye ülke ajansları ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler için Yardım ve Çalışma Ajansı aracılığıyla kullandırılacak. Söz konusu yardım paketi üç programı içeriyor:

- Suriye’de savaştan etkilenen halkın geçimlerinin sağlanması (23 milyon avro): Söz konusu yardımın, Suriye’de belirli bölgelerdeki halkın sektörel ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyum tarafından uygulanması öngörülüyor. Bu kapsamda, Suriye’deki savaşın etkilerinin minimize edilmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, temel kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi ve gelir yaratıcı faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

- Türkiye’den Suriye’ye düzenlenecek sınır ötesi operasyonlara yönelik çerçeve oluşturulması (7 milyar avro): Söz konusu yardım ile, Türkiye’nin güneyinde faaliyet gösteren AB üye ülke ajanslarının bir araya gelerek, başta sağlık, eğitim, su, gıda, sivil savunma ve sağlık hizmetleri olmak üzere çeşitli ihtiyaçların kısa zamanda teslimatının sağlanması amaçlanıyor. Bu projeden Kuzey Suriye’deki halkın ve yerel yönetimin yararlanması öngörülüyor.

- Suriye’deki Filistinli mültecilere yardımın sağlanması: Bu kapsamda, Filistinli mültecilerin eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişiminin desteklenmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması öngörülüyor. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=7185&id=7189