İKV E-Bülteni | 21-27 MART » AB GÜNDEMİ » AB’de Mortgage Kredilerinde Yeni Kurallar Uygulamaya Girdi

Mortgage Kredilerine İlişkin Yönerge 21 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. 4 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen söz konusu yönerge ile tüketicinin korunmasını geliştirmek amacıyla kreditörleri AB genelinde sorumlu davranmaya yönlendiren kurallar getiriliyor. Mortgage kurallarının iyileştirilmesi mortgage piyasasında güvenin artırılması ve tüketicilerin korunması açısından önem taşıyor.

Yönerge kapsamında uygulamaya giren “Standart Bilgi Formu” tüketicilerin mortgage hakkında daha açık ve anlaşılır bilgiye sahip olmasını ve mortgage anlaşmasına ilişkin riskleri değerlendirmelerinin yanı sıra ihtiyaçlarına en uygun mortgage kredi ürününü en iyi fiyata bulmak için karşılaştırma yapmalarına imkân verecek. Yönerge, mortgage kredilerine yönelik aracı kurumların kayıt ve faaliyet izinlerine ilişkin ilkeleri de düzenliyor. Yeni kurallara uyan kredi aracıları Tek Pazar’da yeni potansiyel tüketicilere ulaşma imkânı elde edecek. Bu da uzun vadede kredi veren kurumlara yeni iş imkânları ve Tek Avrupa Mortgage Pazarı oluşturulması için bir adım atılmasını sağlayacak. Böylece sektörde rekabetin artması sonucu fiyatlar aşağı çekilebilecek.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=7217&id=7328